Menu

OMEGA 19.40.00

Top novinky verzie 19.40.00

>

Zmeny v KV DPH oddiel B3

S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH – oddielu B3:
Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2.
Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane.
V súvislosti s touto zmenou bol do programu zapracovaný aj export KV DPH do XML súboru, platný pre aplikácie eDane ako aj portál FR SR.
>

Uplatňovanie DPH na základe platby (od verzie 19.20)

Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime?
Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu uplatňovania DPH v programe nastaviť.
Program záznamy do Evidencie DPH pridáva automaticky na základe platieb.
Kontrolu dokladov uplatňovaných podľa prijatia platby Vám uľahčí nová tlačová zostava.

Ostatné novinky verzie 19.40.00

  • V súvislosti s novou štruktúrou Kontrolného výkazu DPH, sme do novej verzie zapracovali možnosť exportu KV DPH na stránku Finančnej správy a aj jeho načítanie do aplikácie E-dane priamo z programu.
  • V maloobchode sme upravili vyhľadávanie v rýchlom filtri. Pri zadaní znakov EAN a PLU sa zobrazovala chybová hláška.
  • Pri pridávaní úhrad v došlých a odoslaných dobropisoch, program neakceptoval ručne pridané úhrady. Tento nedostatok sme odstránili.
  • Na položke dokladu fakturácie a pohybov na sklade, sa pre položky z FIFO skladu zmenil výpočet zisku. Po novom program zisk spočíta ako rozdiel skladovej FIFO ceny a predajnej ceny položky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty