Menu

OMEGA 19.50.00

Top novinky verzie 19.50.00

>

Zmeny v KV DPH oddiel B3 (od verzie 19.40)

S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH – oddielu B3:
Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2.
Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane.
V súvislosti s touto zmenou bol do programu zapracovaný aj export KV DPH do XML súboru, platný pre aplikácie eDane ako aj portál FR SR.
>

Makrokarty s novými funkciami

vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet
súčasťou môže byť aj služba
program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi
jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti makrokarty
>

Automatické ukladanie údajov o partnerovi z registra firiem

Evidujete denne doklady od nových partnerov?
Nebaví Vás údaje o partnerovi ručne dopĺňať do číselníka?
Využite výber partnera z registra firiem a program po jednom kliku partnera automaticky zapíše do dokladu aj číselníka so všetkými fakturačnými údajmi.

Ostatné novinky verzie 19.50.00

 • Do vlastných (editovateľných) tlačových zostáv pre odoslané faktúry, odoslané dobropisy, dodacie listy a storno faktúry boli pridané stĺpce s informáciou o recyklačnom koeficiente a recyklačnom poplatku za položku.
 • V tlačovej zostave “Evidencia DPH – zdaniteľné obchody” bol upravený text v oddieli “O”.
 • Do programu bolo dopracované nové automatické účtovanie v tuzemských došlých dobropisoch (kód 29/1). Pomocou tejto automatiky je možné zaúčtovať tuzemský dobropis so samozdanením – napr. za stavebné práce, kovový šrot, odpad a iné…
 • Pre malú i veľkú ÚJ vytlačíte účtovnú závierku už aj v anglickom a nemeckom jazyku.
 • Uzávierka účtovníctva bola upravená tak, aby skontrolovala a uzatvorila aj doklady, ktoré majú zapnutú voľbu Uplatňovanie DPH na základe platby a v záložke Evidencia DPH nemajú žiadny záznam. Uzávierku stačí vytvoriť iba raz za celé účtovné obdobie.
 • Do viacerých častí programu sme doplnili údaj IBAN k číslu účtu: číselník partnerov, tlačová zostava zoznam partnerov, príkazy na úhradu a importované BV (doplnené aj pravidlá pre zaúčtovanie).
 • V programe bolo upravené zobrazovanie informácií o počte označených záznamov v evidencii jázd.
 • V novej verzii je podporený export tuzemských prevodných príkazov už iba v SEPA XML formátoch. Zároveň sme do programu doplnili podporu zahraničných príkazov na úhradu pre ďalšie banky. Momentálne je možné zahraničné prevodné príkazy exportovať pre banky: Tatrabanka, ČSOB, SLSP, Sberbank, Unicredit Bank, Prima banka a VÚB.
 • Upravili sme doťahovanie dokladov do Súhrnného výkazu DPH tak, aby sa tam neťahali doklady s príznakom “neúčtovať”.
 • Upravili sme zatváranie formulárov pomocou klávesovej skratky Alt+F4. Pôvodne sa po takomto zatvorení formulára ukončil pokus o opätovný vstup hlásením o duplicitnom otvorení a bol nutný reštart programu.
 • Pri prechode do nového roka sa na skladových kartách mohli za určitých okolností nesprávne preniesť výrobné čísla a šarže. Tento nedostatok sme odstránili.
 • Pri importe z eshopu sme upravili import faktúr a objednávok. V prípade, že množstvo na položke bolo nulové, program doklady nenaimpotoval.
 • V programe bola opravená tlač zostavy Evidencia DPH podľa platby – odpočítanie dane. Pri zaúčtovaní odoslanej faktúry so zaúčtovaným preddavkom sa v nej zobrazovali nesprávne údaje.
 • Pri importe z XML sme upravili import bankových účtov a kontaktov partnerov.
 • V programe bol upravený spôsob výpočtu koeficientu DPH a následne aj napĺňanie údajov do tlačovej zostavy “Hodnoty pre výpočet koeficientu DPH”.
 • V programe sme upravili popisy riadkov v nemeckom a anglickom jazyku v informatívnej súvahe a výkaze ziskov a strát.
 • V programe bol upravený import bankových výpisov vo formáte SEPA XML. V prípade, že sa v tuzemskom výpise nachádza aj obrat v inej mene, program naimportuje len prepočet sumy v mene EUR.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty