Menu

OMEGA 19.51.00

Top novinky verzie 19.51.00

>

Zmeny v KV DPH oddiel B3 (od verzie 19.40)

S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH – oddielu B3:
Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2.
Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane.
V súvislosti s touto zmenou bol do programu zapracovaný aj export KV DPH do XML súboru, platný pre aplikácie eDane ako aj portál FR SR.
>

Makrokarty s novými funkciami

vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet
súčasťou môže byť aj služba
program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi
jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti makrokarty
>

Automatické ukladanie údajov o partnerovi z registra firiem

Evidujete denne doklady od nových partnerov?
Nebaví Vás údaje o partnerovi ručne dopĺňať do číselníka?
Využite výber partnera z registra firiem a program po jednom kliku partnera automaticky zapíše do dokladu aj číselníka so všetkými fakturačnými údajmi.

Ostatné novinky verzie 19.51.00

  • V programe sme upravili zamykanie číslovania dokladov v evidencii účtovných dokladov a vo fakturácii.
  • Pri tlači zostavy Prehľad predajov z ECR program do zostavy potiahol nesprávne hodnoty v prípade, že v DL bola pridaná zľava. Zobrazovanie súm sme v tlačovej zostave upravili.
  • Upravili sme zobrazovanie upozornenia na záporné stavy pri výdaji skladovej karty.
  • Pri generovaní pohybov na sklade z dokladov fakturácie sa v niektorých prípadoch zobrazovala hláška Object reference. Generovanie pohybov na sklade sme upravili.
  • Ak číslovanie dokladov v pohyboch na sklade obsahovalo iné ako číselné znaky, pri generovaní pohybu z fakturácie sa zobrazovala chybová hláška. Tento nedostatok sme odstránili.
  • V programe bola upravená automatická oprava prepojených dokladov. Ak sa prepojené doklady (faktúra, dodací list) vytvárali z výdajky, oprava prepojených dokladov spustená z fakturácie vymazala položky na skladovom pohybe.
  • Pri doťahovaní partnera z registra firiem sa na niektorých 32-bitových operačných systémoch Win XP a Win7 objavoval problém so zamŕzaním omegy – prípadne hláška Program omega prestal pracovať. Doťahovanie partnerov z registra firiem sme upravili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty