Menu

OMEGA 19.52.00

Top novinky verzie 19.52.00

>

Zmeny v KV DPH oddiel B3 (od verzie 19.40)

S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH – oddielu B3:
Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2.
Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane.
V súvislosti s touto zmenou bol do programu zapracovaný aj export KV DPH do XML súboru, platný pre aplikácie eDane ako aj portál FR SR.
>

Makrokarty s novými funkciami

vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet
súčasťou môže byť aj služba
program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi
jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti makrokarty
>

Automatické ukladanie údajov o partnerovi z registra firiem

Evidujete denne doklady od nových partnerov?
Nebaví Vás údaje o partnerovi ručne dopĺňať do číselníka?
Využite výber partnera z registra firiem a program po jednom kliku partnera automaticky zapíše do dokladu aj číselníka so všetkými fakturačnými údajmi.

Ostatné novinky verzie 19.52.00

  • Upravili sme zobrazovanie upozornenia na záporné a rezervované stavy v sklade a vo fakturácii.
  • V programe bola opravená automatická oprava prepojených dokladov. V niektorých prípadoch oprava prepojených dokladov nesprávne doťahovala cenníkovú cenu na položkách v pohyboch na sklade a neaktualizovala SZČP.
  • V programe bol opravený prenos údajov z ECR. Po prenose údajov program nekorektne zobrazoval cenníkovú cenu položiek.
  • Pri vytváraní storno faktúry kópiou z odoslanej faktúry program neponúkal vytvorenie príjemky na sklad. Tento nedostatok bol odstránený.
  • V programe bolo odstránené nesprávne dopĺňanie skladovej ceny pri type pohybu Príjem vrátené odberateľom.
  • Vo verzii bola opravená chyba vo výpočte účtovného odpisu vyradeného majetku. Chyba sa prejavila iba v prípade, že vyraďovaný majetok nebol ešte účtovne odpísaný a bola vykonaná uzávierka účtovných odpisov za mesiac, ktorý bezprostredne predchádzal mesiacu vyradenia. V takom prípade program vypočítal účtovný odpis aj v mesiaci vyradenia.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty