Menu

OMEGA 19.60.00

Top novinky verzie 19.60.00

>

Makrokarty s novými funkciami

vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet
súčasťou môže byť aj služba
program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi
jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti makrokarty
>

Automatické ukladanie údajov o partnerovi z registra firiem

Evidujete denne doklady od nových partnerov?
Nebaví Vás údaje o partnerovi ručne dopĺňať do číselníka?
Využite výber partnera z registra firiem a program po jednom kliku partnera automaticky zapíše do dokladu aj číselníka so všetkými fakturačnými údajmi.

Ostatné novinky verzie 19.60.00

  • Upravili sme spôsob výpočtu odpisu pri prenájme majetku, po skončení doby odpisovania, podľa aktuálnej legislatívy. Spôsob výpočtu sa mení v prípade, že sa majetok prenajímal počas doby odpisovania za nižšiu hodnotu ako je výška ročného daňového odpisu. V takom prípade si daňovník nemohol uplatniť celú výšku daňového odpisu a má nárok na jej douplatnenie po skončení stanovenej doby odpisovania.
  • Zapracovali sme priebežnú účtovnú závierku pre malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky.
  • V došlých faktúrach sme doplnili možnosť zadať IBAN dodávateľa, ktorý sa prenesie do Evidencie účtovných dokladov v prípade jeho zápisu.
  • V programe boli aktualizované formáty pre import elektronických bankových výpisov. Import tuzemských aj zahraničných bankových výpisov bude podporený už iba v SEPA XML formátoch.
  • Do vybraných dokladov vo fakturácii bola do bočného infopanelu doplnená nová záložka Položky makrokariet. Toto vylepšenie platí v prípade, ak používate Sklad plus.
  • Pri exporte/importe číselníka partnerov z textového súboru sa zo záložky Banka exportuje/importuje aj IBAN a SWIFT.
  • Pri importe zahraničných bankových výpisov vo formáte SEPA XML, sa v prípade účtu v cudzej mene, dotiahne kurz do Evidencie účtovných dokladov z kurzového lístka z číselníka Kurzový lístok.
  • Pri tlači dokladov z fakturácie, ak bola zapnutá voľba “tlačiť predkontačný lístok len na posledný dokument” si program nepamätal počet nastavených kópií. Tlač kópií dokladu sme pre tento prípad upravili.
  • Pri tlači dodacích listov s nastaviteľným stĺpcom pre výrobné čísla (šarže) program netlačil všetky potrebné výrobné čísla. Tento nedostatok bol odstránený.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty