Menu

OMEGA 19.61.00

Top novinky verzie 19.61.00

>

Makrokarty s novými funkciami

vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet
súčasťou môže byť aj služba
program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi
jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti makrokarty
>

Automatické ukladanie údajov o partnerovi z registra firiem

Evidujete denne doklady od nových partnerov?
Nebaví Vás údaje o partnerovi ručne dopĺňať do číselníka?
Využite výber partnera z registra firiem a program po jednom kliku partnera automaticky zapíše do dokladu aj číselníka so všetkými fakturačnými údajmi.

Ostatné novinky verzie 19.61.00

  • Vo verzii bol upravený prepočet zostatkov na sklade. V prípade, že sa pri oprave fakturačného dokladu, z ktorého bola vygenerovaná výdajka, spustila aj oprava prepojených dokladov, program o zadaný výdaj zvýšil zostatok na sklade. V prípade, že sa táto chyba u Vás prejavila, je potrebné, po nainštalovaní novej verzie spustiť ručne prepočet zostatkov na sklade.
  • Bola odstránená chyba, ktorá sa zobrazovala pri automatickom zápise pohybov cenín do evidencie účtovných dokladov.
  • Zobrazovanie hlášky Object reference not set to an instance of an object pri načítaní bankového výpisu. Hláška sa zobrazovala iba vtedy, ak bol prvý pracovník nastavený ako neaktívny, alebo sa v číselníku vôbec nenachádzal. V menu Číselník – Pracovníci je štandardne pomenovaný ako “Nedefinované”.
  • Pri tlači zostáv Príjemka/výdajka nebolo možné zapnúť voľby cez tlačidlo Nastavenie v okne Tlač zostavy.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty