Menu

OMEGA 20.20.00

Top novinky verzie 20.20.00

>

Legislatívne zmeny

KV DPH a DPFO typ B platné od 1.1.2017
Pre KV DPH a DPFO typ B sme sprístupnili export do XML a načítanie do eDane.

Zmeny v Daňovom priznaní právnických osôb a nové pomocné kontroly (od verzie 20.10)
V daňovom priznaní sme upravili výpočty z dôvodu zmeny sadzby dane. Navyše sme do tlačiva dopracovali nové kontroly, ktoré Vám pomôžu nájsť chyby alebo podozrenia, aby ste správne vyplnili a odovzdali daňové priznanie.

Poznámky pre neziskové organizácie (od verzie 20.00)
V programe sme aktualizovali poznámky pre neziskové organizácie, ktoré sú platné za obdobie 2016.

>

Vybrali ste si v ankete ...

Automatické sledovanie prekročenia obratu pre DPH (od verzie 20.00)
Ste neplatiteľ alebo štvrťročný platiteľ DPH? Neustále sledujete prekročenie obratu, aby ste si ustriehli svoje povinnosti? Už to nemusíte robiť ručne, program vám s tým pomôže.
Automatické dopĺňanie nadmerného odpočtu DPH (od verzie 20.00)
V prípade, ak ste za prechádzajúce zdaňovacie obdobie vykázali v DP DPH nadmerný odpočet a v aktuálnom zdaňovacom období dosiahli vlastnú daňovú povinnosť, hodnotu nadmerného odpočtu program doplní automaticky.
Overenie IČ DPH partnera priamo na doklade vo fakturácii (od verzie 20.10)
Novou funkciou Vám urýchlime prácu tým, že si údaje o partnerovi nemusíte kontrolovať na internete. Priamo v doklade zistíte, či je IČ DPH partnera správne. Zároveň si takto jednoducho viete aj priamo na doklade overiť IČ DPH zahraničných partnerov.

Ostatné novinky verzie 20.20.00

  • Pri exporte pohybov na sklade pre inú Omegu a do textového súboru bola opravená chyba.
  • Na SQL databáze nefungoval správne autoimport. Tento nedostatok bol v programe odstránený.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty