Menu

OMEGA 20.60.00

Top novinky verzie 20.60.00

>

Cenovky v novom vzhľade

Upravte si cenovky podľa seba a vytlačte si ich na tlačiareň štítkov a etikiet aj priamo z pohybov na sklade.
>

Obchodné doklady podľa predstáv (od verzie 20.50)

Odoslanú faktúru, cenovú ponuku a dodací list posielajte zákazníkom v novom vzhľade. Chýbajú Vám na dokladoch niektoré údaje? Využite nový jednoduchý spôsob ich pridania.
>

Prepojenie s mobilným skladníkom (od verzie 20.50)

Ak máte skladové položky označené čiarovým kódom, skladové operácie môžete vykonávať rýchlo a jednoducho. V mobilnom skladníkovi načítajte položky priamo v sklade a následne preneste do Omegy.
>

Importujte ceny produktov priamo z excelu (od verzie 20.50)

Aktualizácia produktov bude pre Vás hračka. Správne pomenujte stĺpce v exceli a ostatné už urobí Omega za Vás.

Ostatné novinky verzie 20.60.00

  • Potrebujete meniť sadzbu DPH na faktúre? Dosť bolo preklikávania DPH na vystavovaných dokladoch. Nastavte si ju priamo na partnerovi a sadzba sa pri výbere konkrétneho partnera doplní automaticky do faktúry či pohybu na sklade.
  • Potrebujete zaúčtovať vrátenie peňazí z registračnej pokladnice pri uznanej reklamácii? Využite nový vzor účtovania na automatické zaúčtovanie storno dokladu do evidencie účtovných dokladov.
  • V prípade, ak sa tlačil vyraďovací protokol dlhodobého majetku pre vyradený majetok, program nekorektne dopĺňal zostatkovú cenu. Tento nedostatok bol odstránený.
  • Pri posielaní editovateľných tlačových zostáv mailom, sme doplnili automatické dopĺňanie mailovej adresy.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty