Menu

OMEGA 22.30.00

Top novinky verzie 22.30.00

>

Koeficient DPH bez preddavkov

Preddavky na účte 324, ktoré nie sú vyfakturované do konca roka, už nebudú po novom ovplyvňovať koeficient DPH, prepočet spraví program automaticky.

>

Vylepšenia spojené s DPH

  • Pre opravné doklady k trojstrannému obchodu pribudli nové typy súm pre zaúčtovanie.
  • Nový typ sumy nájdete aj pre dodania do zahraničia oslobodené od dane, ktoré nevstupujú do výkazov DPH a zároveň nemajú vplyv na výpočet koeficientu.

Ostatné novinky verzie 22.30.00

  • V dlhodobom majetku sme upravili výpočet účtovných odpisov typu “fixnou čiastkou”. Posledný odpis v každom roku program upraví tak, aby súčet všetkých účtovných odpisov za rok bol presne rovný zadanej fixnej čiastke.
  • V programe sme opravili nesprávne zaokrúhľovanie cla na položke pohybu na sklade.
  • V pohyboch na sklade sme upravili sprístupňovanie tlačidiel na opravu dokladov na základe prístupových práv užívateľa.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty