Menu

OMEGA 23.00.00

Top novinky verzie 23.00.00

>

DP PO za rok 2019 na novom tlačive

Nový vzor tlačiva DP PO za rok 2019 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva, tak ako ste na to zvyknutí.

>

Legislatívne zmeny pri odpisovaní dlhodobého majetku

V OMEGE bude možné skrátiť dobu odpisovania elektromobilu a hybridného automobilu na dva roky, preradením do novej odpisovej skupiny „0“.
Podľa platnej legislatívy program po 1.1.2020 automaticky zaokrúhli všetky daňové odpisy na eurocenty matematicky.

>

Podpora systému eKASA

Program podporuje už len komunikáciu online registračných pokladníc s finančnou správou v systéme eKasa. Vybrať si môžete medzi FiskalPRO VX52, EURO 50/150, tlačiarňami typu EFOX od ELCOMU alebo FT4000B od VAROSU.

>

Nové funkcie služby iKONEKT

Prepojenie OMEGY s iKROSom nebolo nikdy jednoduchšie. Kontrola uzávierky DPH, či prehľadný výsledok prenosu nových a zmenených dokladov je len časť vylepšení, ktoré prináša nový iKONEKT.

Ostatné novinky verzie 23.00.00

  • Od 2020 sa zavádza nový režim, tzv. call of stock, ten zjednoduší podmienky pri premiestnení tovaru bez zmeny vlastníka medzi členskými krajinami EÚ. V evidencii účtovných dokladov už bude možné, vďaka novým typom súm, takýto doklad zaevidovať.
  • Vylepšili sme import partnerov z ELIS, tým nevzniknú duplicity v číselníku partnerov a doklad zaradíme do príslušného okruhu.
  • Opravili sme „chybu č. 5 „, ku ktorej dochádzalo po vstupe do Skladových kariet v dôsledku nastavenia vzhľadu niektorých tabuliek.
  • V bočnom paneli Evidencie účtovných dokladov sa zobrazovala nesprávna úhrada. Tento nedostatok sme odstránili.
  • Upravili sme automatické účtovanie 30 CD – Nový doklad v okruhu CD, aby v Základe dane z JCD – Storno, bola uvedená správna suma.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty