Menu

OMEGA 24.20.00

Top novinky verzie 24.20.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2020

– Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2020 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva, tak ako ste na to zvyknutí.  

– Elektronické podanie je samozrejmosťou.

 

>

Nové daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH podáte už za január 2021

– Vo verzii nájdete nie len nové tlačivá, ale aj možnosť podať ich elektronickými prostriedkami.

– V súvislosti s legislatívnymi zmenami v DPH sme upravili tlačové zostavy Evidencia DPH, Rekapitulácia DPH, Informatívny stav DPH bez uzávierok a Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 

>

Daň z motorových vozidiel

– Lehota na podanie DPMV je síce až 31.3.2021, vo verzii nájdete už teraz nové tlačivo a môžete ho podať elektronicky.

– Pribudli nové sadzby dane pre ťahače a návesy, zmeny v znížení ročnej sadzby a ďalšie.


Ostatné novinky verzie 24.20.00

Intrastat

– Vo verzii sú aktualizované kódy colného sadzobníka pre Intrastat a číselník štátov v súvislosti s BREXITom

– Hlásenie Intrastat už viete podať na nových tlačivách platných pre rok 2021 a samozrejme aj elektronicky.

Nové typy súm

– Evidujte doklady po novom. Pri účtovaní program automaticky pridáva doklady s novými typmi súm.

– V Omege je možné zaúčtovať „Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke“, ktorý vytlačíte priamo v Evidencii účtovných dokladov.

Úprava v odpisovaní dlhodobého majetku

Podľa platnej legislatívy program od 1.1.2020 zaokrúhli všetky medziprepočty daňových odpisov na eurocenty matematicky pre jednotlivé roky odpisovania.

    Zdieľať
    KROS
    O nás
    Blog
    Kontakty