Menu

Pripravili sme pre vás novú verziu programu OLYMP 12.20

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o novej verzii programu OLYMP – mzdy a personalistika, ktorá je k dispozícii od 2.4.2012.

 

Nová verzia OLYMP 12.20

Najdôležitejšie novinky:

  • nový export ISCP pre Treximu (Štatistické zisťovanie o cene práce):
   • v súvislosti so zmenou štruktúry exportu ISCP boli do programu pridané aj nové položky, ako je napríklad Klasifikácia odboru vzdelania (Personalistika – Vzdelanie a schopnosti) a nová národná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 (Personalistika – Prac. údaje a prostriedky – Údaje pre ISCP),
  • aktualizované tlačivo Štvrťročný výkaz o práci na rok 2012,
  • upravený výpočet odvodov na sociálne poistenie pri vyplatení príjmu počas prerušenia poistenia:
   • v prípade, že bol zamestnancovi vyplatený príjem počas prerušenia poistenia, odvody sa rozpočítajú na obdobie trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku, v ktorom bol zamestnanec poistený. Posledným kalendárnym rokom môžu byť aj roky predchádzajúce, pričom prvým rokom môže byť rok 2011,
  • export Výkazu preddavkov pre ročné zúčtovanie bol upravený tak, aby neobsahoval zamestnancov, ktorí v danom roku neboli v pracovnom pomere a nemali vygenerovanú ani jednu výplatu,
  • upravený export a tlačivo ročného Hlásenia o vyúčtovaní dane na daňový úrad, v ktorom sa vyznačí príslušný mesiac v riadku č. 5 v V. časti aj v prípade, ak zamestnancom nebol vyplácaný príjem ani v jednom mesiaci daného roka, ale bola im zúčtovaná zamestnanecká prémia,
  • opravený dokument Vyplatený a zrazený daňový bonus, na ktorom program nesprávne udával DB z ročného zúčtovania dane, to však nemalo vplyv na samotné RZD alebo výpočet miezd.

Stiahnuť

Ako získať novú verziu OLYMP 12.20?

 • Nová verzia bude je dispozícii od 2.4.2012.
 • Pre nainštalovanie verzie je potrebné mať platný Balík podpory.
 • Novú verziu na CD prípadne obnovenie Balíka podpory najrýchlejšie vykonáte cez Zónu pre klienta.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty