Menu

SEPA platby v programoch spoločnosti KROS a.s.

SEPA je skratka slov „Single Euro Payments Area“, čo znamená jednotná oblasť pre platby v eurách. SEPA odstraňuje rozdiely medzi tuzemskými platbami a zahraničnými platbami v eurách v rámci celej Európskej únie. Občania, podnikatelia, firmy, obchodníci môžu realizovať platby a inkasá v eurách v rámci tejto oblasti rovnako rýchlo ako tuzemské platby, pričom nebude potrebné otváranie platobných účtov v rôznych krajinách.

Od 1.2.2014 až do 31.1.2016 platilo prechodné obdobie, v ktorom sa pri platbách v SR v rámci jednej banky mohol uvádzať IBAN a zároveň aj naďalej BBAN (číslo účtu po „starom“). Pri zasielaní úhrad mimo SR alebo do inej banky v rámci SR bol IBAN povinným tvarom čísla účtu. Keďže 1.2.2016 končí prechodné obdobie, od daného dátumu je potrebné dodržiavať SEPA pravidlá v plnom rozsahu. To znamená, že pre tuzemské aj zahraničné platby je nutné používať už iba čísla účtu vo formáte IBAN. Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje banka, v ktorej je otvorený príslušný účet.

Číslo účtu vo formáte IBAN

IBAN je formát čísla účtu stanovený štandardom EBS204. Každá krajina môže mať dĺžku
IBAN-u rôznu, pre SR sa IBAN skladá z 24 alfanumerických znakov. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva predstavujú kontrolné číslice, nasleduje štvormiestny kód banky (napr. kód VUB je 0200). IBAN ďalej tvorí predčíslie účtu a základné číslo účtu.

BIC (SWIFT kód)

Za účelom jednoznačnej identifikácie banky, v ktorej je vedený účet príjemcu/platiteľa sa používa tzv. BIC (Bank Identifier Code). Rovnako ako pre IBAN aj pre BIC kód platilo od 1.2.2014 do 31.1.2016 prechodné obdobie, v ktorom BIC bol povinným údajom len pri úhradách do zahraničia. Pri úhradách v rámci SR bolo možné používať naďalej 4 miestny kód banky. Od 1.2.2016 sa končí povinnosť používať BIC pri platbách v rámci SEPA oblastiZ tohto dôvodu jednotlivé banky vydávajú nové papierové prevodné príkazy. Tieto budú postupne do ekonomických programov spoločnosti KROS a.s. zapracované podľa toho, ako budú sprístupnené bankami.

SEPA platby v programoch spoločnosti KROS a.s.

V programoch ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, OLYMP – mzdy a personalistika a OMEGA – podvojné účtovníctvo je možné nastaviť v číselníkoch účtov bankové účty vo formáte IBAN už od roku 2014. Takto zadané bankové účty vo formáte IBAN sa tlačia na dokladoch fakturácie (predovšetkým na faktúrach a predfaktúrach). Navyše programy OMEGA a OLYMP umožňujú automatickú konverziu účtov doformátu IBAN. Zároveň sa takto zadané bankové účty vo formáte IBAN automaticky tlačia na papierových prevodných príkazoch.

Automatická konverzia čísiel účtov

V programe Olymp si môžete IBAN v bankových účtoch (Organizácia – Bankové účty ) vyplniť ručne, prípadne využiť funkciu Generuj IBAN, ktorá automaticky vygeneruje čísla IBAN k zaevidovaným tuzemským účtom.

V programe Omega funkciu Generuj čísla IBAN vykonáte v menu Číselník – Partneri – záložka Funkcie – Zobrazení partneri.

Homebanking/Internetbanking

Programy spoločnosti KROS podporujú viaceré formáty rôznych bánk. Každá banka podľa štandardov SEPA mala povinnosť zaviesť aj univerzálny xml formát. Pre banky, ktoré tieto univerzálne xml formáty podporovali, boli do programov Alfa plus, Omega a Olymp zapracované už v priebehu roka 2014. K 1.2.2016 máme zapracované univerzálne xml formáty pre väčšinu bánk so sídlom na území SR a vybrané pobočky zahraničných bánk. Pozrite si formáty bánk podporované našimi programami.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty