Menu

Vplyv súčasného vývoja cien PHM na ceny stavebných prác

Pandémia vírusu COVID-19 ochromila nielen celosvetovú, ale aj lokálnu ekonomiku štátov. Mnoho firiem, a to nielen v oblasti stavebníctva, na ktoré sa zameriame, hľadá odpovede na otázky: „Čo bude nasledovať? Ako ďalej?“.

V CENEKONE vytvárame databázy a venujeme sa procesom oceňovania a riadenia stavebnej výroby viac ako 20 rokov. V mnohých prípadoch sa na nás obraciate s hodnotnými podnetmi a problémami, s ktorými sa spoločne pasujeme a hľadáme pre vás najlepšie riešenie. Podnetov, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na jednotlivé oblasti, resp. procesy v stavebníctve a ovplyvňujú vývoj cien v stavebníctve, je viac.

Ceny PHM na Slovensku klesajú

Jedným zo vstupov, ktorému sa dnes budeme venovať, je vývoj cien pohonných hmôt na Slovensku. Ak nás dnes môže niečo potešiť, sú to klesajúce ceny PHM, ktoré od začiatku roka idú nadol, a to nielen na Slovensku. Aj keď vírusová pandémia nespôsobuje priamo zlacnenie ropy, to, že tu je, má za reálny následok nižší dopyt po rope. Tento fakt má pozitívny dopad nielen na ekológiu, ale pre vybrané subjekty vytvára aj predpoklad finančných úspor.
Ceny PHM od začiatku roka klesli v priemere o 15 % a dnešná situácia na trhu predpovedá jej ďalšie znižovanie. Na začiatku roka sme tankovali naftu v priemere za 1,252 €/l s DPH a dnes je to 1,059 €/l. Ceny benzínu sa pohybovali približne za 1,341 €/l s DPH, dnes za 1,105 €/l. Je veľká pravdepodobnosť, že ceny by sa mohli dostať na dlhoročné minimum, a to približne na 1 € za liter benzínu.

Ako sa nové ceny PHM odrazia v stavebníctve?

Aj kvôli aktuálnej situácii na trhu sme sa našich zákazníkov pýtali, ako sa im darí a ako ich mimoriadna situácia ovplyvňuje. Spoločným menovateľom ich odpovedí bol fakt, že rozbehnuté stavby na Slovensku, až na pár výnimiek, pokračujú ďalej. Čo je veľmi potešujúce.

V prípade, že sa ceny PHM budú naďalej znižovať, je viac ako pravdepodobné, že sa toto zníženie premietne aj do cien stavebných prác. Výraznejšie sa prejavia tam, kde väčšiu časť ceny tvorí práve prevádzka strojov a mechanizmov, ako sú napríklad zemné práce, pozemné komunikácie a iné. Týka sa to pozemných aj inžinierskych stavieb. Práve pri inžinierskych stavbách, kde presuny hmôt a kapacít zohrávajú nemalú úlohu, môžeme hovoriť o úspore. A to je v dnešných ťažkých časoch tak isto pozitívna správa.

Aktualizácia databázy CENEKON

Cena pohonných hmôt je jedným zo vstupov do cenotvorby strojhodín, ktoré vstupujú do položiek stavebných prác a mimostaveniskovej dopravy materiálov. Nárast alebo pokles cien PHM ovplyvňuje všetky ceny stavebných prác. Databáza CENEKON je aktualizovaná dvakrát ročne, vždy k prvému januáru a júlu daného roku. Znamená to, že uvedený pokles cien PHM v priebehu prvého polroku 2020 bude premietnutý až do databázy pre druhý polrok 2020.

Niektoré vstupy môžeme už dnes analyzovať tak, ako sme si povedali v článku. Vývoj ostatných vstupov naďalej podrobne sledujeme, analyzujeme a o všetkom zaujímavom vás budeme informovať v ďalších článkoch.

Zdroje:

1. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Priemerné ceny pohonných látok v SR (týždenné)

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty