Menu
  1. CENKROS
  2. Archív verzií

Verzie programu CENKROS 4

CENKROS 4 2023/I

Top novinky verzie 2023/I

>

Novinky a vylepšenia

  • Prehľad projektu na KROS platforme
  • Podpora lepšej spolupráce a komunikácie investora a dodávateľa v Priebehu výstavby
  • Zdieľanie súpisu prác na karte dodávatelia bez cien
  • Uzavretie nedočerpanej položky – menej práce a ich vplyv na zostatok stavby
  • Export zostatkového rozpočtu, ktorý viete jednoducho naimportovať do CENKROSU 4
  • Desiatky ďalších vylepšení Priebehu výstavby
>

Cenníky CENEKON 2023 pre 1. polrok

  • Nový cenník Geodetické a kartografické práce
  • Aktualizácia a doplnenie položiek  pre zateplenie, vonkajšie kanalizácie a  čerpadlá
  • Nové technológie pre ploché a šikmé strechy
  • Aktualizácia cien prác a materiálov
  • Výrazné navýšenie miezd o 8 %
  • Kompletné prepracovanie cenníka vonkajších vedení VVN
  • Cenníky od výrobcov a predajcov súčasťou Online cenníkovej databázy

Archívne verzie programu

CENKROS 4 2022/II

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 2022/II Novinky a vylepšenia Export Excel komplet doplnený o logo firmy Webová aplikácia KROS výmery – Prepojenie Projektovej dokumentácie s výkazom výmer Vystavenie faktúry priamo z Priebehu výstavby cez aplikáciu KROS...

CENKROS 4 2022/I

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 2022/I Novinky a vylepšenia Archivácia zákaziek do KROS platformy Zdieľanie zákazky z CENKROS 4 cez KROS platformu Novinky Online Prehliadač rozpočtu stavby, archivovanej do platformy z CENKROS 4 Zdieľanie a komentovanie rozpočtu...

CENKROS 4 2021/II v.2

Top novinky verzie 2021/II v.2 Historicky prvá kvartálna cenníková databáza z dôvodu stáleho prudkého rastu cien Zachytáva nárast cien v období 3.Q 2021 Zmeny cien sa týkajú viac ako 26 000 podstatných materiálov ako betóny, drevo, kovy Aktualizované aj materiály od...

CENKROS 4 2021/II

Top novinky verzie 2021/II Reaguje na enormný nárast cien materiálov, hlavne dreva, ocele, polystyrénu a ďalších Dochádza k miernemu zvýšeniu cien aj z dôvodu zvyšovania ceny práce Dopracované technológie pre anhydritové a cementové potery, TZB a inžinierske siete...

CENKROS 4 2021/I v.2

Top novinky verzie 2021/I v.2Priebeh výstavbyWebové riešenie Priebeh výstavby dostáva už tretie vylepšenie od začiatku roka 2021, ktoré rozširuje funkčnosť aj použiteľnosť aplikácie a reaguje na vaše pripomienky. A pokračujeme ďalej. Aktualizácia položiek Priebehu...

CENKROS 4 2021/I

Stiahnuť plnú verziuTop novinky verzie 2021/I Online spoluprácu nad súpismi prác Zdieľanie dokumentácie k stavbe Prístup do súpisu kedykoľvek a kdekoľvek cez webový prehliadač Prácu nad celou stavbou v jednej tabuľke Jednoduchú komunikáciu nad súpismi prác so...

CENKROS 4 2020/II

Top novinky verzie 2020/II V situácii, keď potrebujete pomoc, je rýchlosť rozhodujúca. Spoľahnite sa na nového Pomocníka. Všetko dôležité, ako aj  kontakty či zaujímavosti zo sveta stavebníctva, budete mať vždy poruke. Ďalších 26 cenníkov doplnených o smerné položky...

CENKROS 4 2020/I

Top novinky verzie 2020/I Vytvorili sme nový predpis na prenos výkonov. Okrem údajov zo zmluvy a aktuálnych výkonov v ňom vidno aj informáciu o tom, aká časť zákazky už bola realizovaná a aký je zostatok. Tieto náležitosti obsahuje aj predpis na evidenciu výkonov voči...

CENKROS 4 2019/II v.2

Top novinky verzie 2019/II v.2 Pomocou funkcie Rozdielový protokol rýchlo a jednoducho porovnáte rôzne verzie rozpočtu už aj vo formáte Excel Komplet. Program vybrané súbory porovná a vytvorí rozdielový protokol. Porovnať môžete rozpočet pri exporte alebo dva už...

CENKROS 4 2019/II

Top novinky verzie 2019/II Pomocou funkcie Potiahni a pusť (Drag and drop) rýchlo spustíte import zvolených súborov. Už nemusíte hľadať umiestnenie súborov cez okno importu CENKROS 4, stačí ich iba potiahnuť a pustiť v Zozname zákaziek. V novej verzii jednoduchšie...

KROS
O nás
Blog
Kontakty