Menu

Účtovníctvo bez papiera

v nových verziách OMEGY a ALFY plus

Digitalizácia prichádza aj do účtovníctva. Od 1. januára 2022 vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá umožňuje aj elektronickú archiváciu dokumentov. Nechajte starosti s archiváciou na nás a majte všetky dokumenty vo firme pod kontrolou.  

V najnovších verziách OMEGY a ALFY plus sme pre vás pripravili Digitálny archív. Bezpečný, bez papierov a vyladený podľa aktuálnej legislatívy.  

Bezpečnejšie ako bezpečne

S Digitálnym archívom o svoje doklady nikdy neprídete. Dáta sa ukladajú na zabezpečenom cloudovom úložisku, ktoré spĺňa požiadavky GDPR a odolá všetkým živlom počasia. 

Podľa aktuálnej legislatívy

Paragrafy máme v malíčku. S nami máte istotu, že doklady uložené v Digitálnom archíve spĺňajú všetky legislatívne náležitosti. 

Bez papierov. Bez starostí

S nami šetríte. Nielen lesy a prírodu, ale aj miesto na šanóny, peniaze a váš čas pri vyhľadávaní dokladov. Náhľad dokladov máte poruke, priamo v programe. 

Ako na to?

Použite existujúci login do KROS účtu alebo si vytvorte nové konto na prihlasovanie

V evidencii peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov nájdete novú funkciu – Digitálny archív

Prílohy k  účtovným záznamom môžete pridávať, prezerať alebo vymazávať a jednoducho elektronicky archivovať.

Každej prílohe priradíte digitálnu informáciu – jej názov, dátum pridania a archivácie, a meno zodpovednej osoby za archivovanie

Rýchlo a prehľadne zistíte v zozname dokladov každej evidencie, ktoré účtovné záznamy sú archivované a ktoré ešte nie

Archivovať doklady môžete kedykoľvek – aj spätne za predchádzajúce účtovné obdobia

Vo všeobecných nastaveniach zapnite voľbu Používať Digitálny archív

Použite existujúci login do KROS účtu alebo si vytvorte nové konto a prihláste sa

V evidencii EUD a v pomocných knihách cez záložku „Prílohy“ jednoducho pridávajte doklady do Digitálneho archívu

Prílohy k  účtovným záznamom môžete pridávať, prezerať alebo vymazávať a jednoducho elektronicky archivovať.

Každej prílohe priradíte digitálnu informáciu – jej názov, dátum pridania a archivácie, a meno zodpovednej osoby za archivovanie

Rýchlo a prehľadne zistíte v zozname dokladov každej evidencie, ktoré účtovné záznamy sú archivované a ktoré ešte nie

S Digitálnym archívom môžete pracovať viacerí súčasne

Bezpečnosť vašich dát je pre nás prioritou

Microsoft Azure

Naše online aplikácie sú prevádzkované na cloude Azure od spoločnosti Microsoft, ktorý je považovaný za jeden z najvýkonnejších, najbezpečnejších a najdostupneích cloudových riešení na trhu. Vaše dáta sú v cloude Azure pekne v bezpečí. 

Vaše dáta sa nestratia

Všetky dáta denne priebežne zálohujeme a ukladáme na bezpečnom cloude Azure. Môžete si tak byť istý, že o svoje dáta neprídete. V prípade potreby ich vieme kedykoľvek obnoviť zo zálohy.  

Zdieľanie dát

O zdieľaní dát rozhodujete len vy. Každý používateľ si môže zvoliť, aké dáta a s kým chce zdieľať, aj to v akom režime – na čítanie, pre úpravy, plný prístup. Je to len na vás.  

Zabezpečený prístup

K používateľskému obsahu v online aplikáciách má prístup len používateľ, ktorý pozná prihlasovacie meno a heslo. Komunikácia v rámci online riešení je šifrovaná pomocou SSL/TSL a prístup do aplikácií je zabezpečený pomocou OAuth 2.0 protokolu pre autorizáciu.  

Bezpečnostné testy

Aplikácie sú priebežne nasadzované s aktualizáciami a zabezpečením jednotlivých frameworkov použitých pri vývoji. Pre udržanie bezpečnosti vašich dát sú priebežne overované penetračnými testami. 

Bezpečne aj z pohľadu GDPR

Osobné údaje využívame výhradne za účelom zlepšenia našich produktov a služieb. Povinnosť sprístupniť dáta tretej strane nám vyplýva zo zákona len vtedy, ak ide o podozrenie z trestného činu. 

Na čo sa najčastejšie pýtate

ALFA plus: Ako to bude fungovať?

Elektronickú verziu účtovného dokladu môžete pripojiť ku konkrétnemu účtovnému záznamu. Následne ju môžete zobraziť vo formáte, v akom bola nahra – zobrazenie bude v internetovom prehliadači, ktorý máte predvolený. V ALFE plus môžete k účtovnému dokladu pridať podpisový záznam, to znamená meno osoby, ktorá prílohu pridala alebo archivovala, a dátum archivácie.

ALFA plus: Bude Digitálny archív podporovať aj staršie roky?

Áno, papierovú formu dokladu do digitálnej si môžete previesť aj za staršie účtovné obdobie až do roku 2013.

ALFA plus: Ako je Digitálny archív zabezpečený?

Digitálny archív je zabezpečený zaheslovaním účtovnej databázy, prístupu do samotného Digitálneho archívu, prístupovými právami cez firemné nastavenia a prístupovými právami (pozvaním).

OMEGA: Bude Digitálny archív podporovať aj staršie roky?

Digitálny archív bude prístupný od roku 2022.  

OMEGA: Ako to bude fungovať?

V OMEGE máte možnosť pripojiť elektronickú verziu účtovného dokladu alebo viacerých dokladov ku konkrétnemu účtovnému záznamu. Prílohu je možné pridať v akomkoľvek formáte, ale zobrazenie prílohy podporujeme len pre PDF, JPG, PNG, BMP. Umožňujeme aj pridanie podpisového záznamu a jeho pripojenie k účtovnému záznamu, jeho prílohe a dátum archivácie. 

OMEGA: V ktorých evidenciách je podporené pridávanie príloh?

V evidencii účtovných dokladov – všetky okruhy. Zjednodušené knihy – kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pokladničná kniha, kniha účet v banke a kniha interných dokladov. 

OMEGA: Ako je Digitálny archív zabezpečený?

Digitálny archív je zabezpečený povinným zaheslovaním účtovnej databázy od roku 2022. Zaheslovaný je aj prístup do samotného Digitálneho archívu. 

Aké sú podmienky používania Digitálneho archívu?

Stačí vám najnovšia verzia ALFY plus alebo OMEGY 25.20, pripojenie kinternetu a platný Balík podpory alebo platná licencia programu. 

Ako zabezpečím vierohodnosť a neporušenosť účtovného dokladu a záznamu?

Pripojením podpisového záznamu zodpovednej osoby, elektronickou výmenou údajov, alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov.  

Koľko zaplatím za službu Digitálny archív?

Služba bude do konca roka 2022 bezplatná a s neobmedzeným úložiskom.  Od 1. 1.2023 bude služba spoplatnená. 

Kde sa budú ukladať doklady zo služby Elektronické doklady?

Doklady sa budú ukladať už do nového úložiska pre Digitálny archív. Existujúce prílohy, ktoré sú uložené na lokálnom disku, bude možnosť premiestniť do Digitálneho archívu. 

KROS
O nás
Blog
Kontakty