Dobrý den kolegyne, kolegovia,

vie mi prosím niekto  poradit spôsob stanovenia  VSH bytu v administratívnej budove?

Byt  so spoluvlastníckym podielom  na spoločných častiach a zariadeniach  nebytovej budovy je evidovaný v popisných informáciách katastra nehnutelností.  Program HYPO rieši stanovenie VSH bytov len v bytových domoch, nie v nebytových budovách.

, pridaná odpoveď 7. septembra 2022