Dobrý deň vážení kolegovia,
obraciam sa na Vás s prosbou o radu, *ako matematicky vypočítavate dĺžku
obdobia predpokladanej návratnosti investície n* pri stanovení VŠH nájmu
pozemkov za obdobia v minulosti, pre účel súdneho konania.

Dobu návratnosti investície* n* som odhadla  na 20 rokov (pozemky sa
nachádzajú v priemyselnej lokalite mesta Košice s množstvom firiem, cca 6
km od centra mesta, v zmysle UPD na plochách zariadení výroby, skladov a
stavebnej výroby, v danej lokalite je možnosť napojenia na verejné inž.
siete, dobré dopravné napojenie) ale stretla som sa s protestom zo
strany iných znalcov.  Všeobecnú hodnotu pozemkov, ako vstupnú veličinu pre
výpočet nájmu, som stanovila porovnaním z kúpnych zmlúv, poskytnutých
katastrom.

Želám Vám príjemný deň a ďakujem za Vašu radu a názor. Virgalová Jana

, pridaná odpoveď 4. októbra 2020