Dobrý deň. Dodávateľ nám nesprávne vystavil faktúru za stavebné práce s DPH, mal byť prenos daňovej povinnosti. Ako správne zaúčtovať túto faktúru a aké typy súm použiť,  keď nemôžeme uplatniť nárok na odpočet DPH?

V nasledujúcom mesiaci vystavil dobropis na túto faktúru. Ako správne zaúčtovať a aké typy súm použiť  v tomto dobropise, keď sme nemohli uplatniť odpočet DPH na pôvodnej faktúre?

, pridaná odpoveď 9. augusta 2022