Dobrý deň,

SZČO účtujúci v Alfe plus, JÚ, platiteľ DPH, zakúpil v 2/2021 mobilný telefón z O2. Máme faktúru s dodacím listom na celkovú sumu 528 € s DPH,  pričom z toho v hotovosti sme uhradili  408 € a zvyšok 120 €  v zmysle kúpnej zmluvy s 02 sa bude uhrádzať mesačnými splátkami po 5,- € až od 4/2021 a v tejto zmluve sa píše len o týchto 120,- € a že je to vlastne poukážka na zariadenie, ktorá sa bude splácať a že jednotlivé splátky budeme uhrádzať prostredníctvom O2 faktúry, v ktorej nám účtujú aj mesačné poplatky za mobilné služby.

Určite to zaúčtujem ako výdavok za zásoby, krátkodobý majetok , telefón je podnikateľský.

Neviem však , ako správne to zaevidovať do záväzkov z pohľadu , že majú byť aj splátky uvedené na faktúre a splácať máme až od 23.4.2021  a aj vzhľadom na to, že uplatňujeme osobitnú úpravu dane – DPH na základe prijatia platby.

Vopred ďakujem za odpoveď.

, pridaná odpoveď 18. apríla 2021