Dobrý deň, preberám účtovnú jednotku v priebehu roka, ktorej doklady boli evidované v programe Alfa, je možný prenos dát do programu Pohoda? Bol by takýto prenos bezproblémový? Ako postupovať?

, pridaná odpoveď 28. septembra 2022