Dobrý deň. V mesiaci máj bol poskytnutý zamestnancovi finančný príspevok na stravu na jeden deň, ostatné dni mal pracovné cesty a mal nárok na stravné. Príspevok mu bol vyplatený v ten deň, keď mal naň nárok v hotovosti. Je potrebné zaevidovať tento príspevok aj cez mzdu? Ak áno, ako ho spárujem s platbou v hotovosti, aby nebol vyplatený 2x?

, pridaná odpoveď 18. júna 2021