Menu

Ako viesť účtovníctvo – interne alebo externe?

Rozbiehate podnikanie a zvažujete, ktoré účtovníctvo bude pre vás vhodné? Porovnali sme za vás výhody a nevýhody externého a interného účtovníctva.

Zákon o účtovníctve určuje všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť evidovať účtovníctvo tak, aby pravdivo odrážalo ekonomickú situáciu v podniku. Podľa zákona účtovná jednotka môže poveriť aj iné právnické alebo fyzické osoby evidenciou účtovníctva. Avšak je potrebné zvážiť pozitívne a negatívne vplyvy vedenia účtovníctva inou osobu.

Ak sa podnikateľ rozhodne poveriť vedením účtovníctva inú osobu, nezbavuje sa zodpovednosti za údaje, ktoré sa nachádzajú v účtovníctve.

Nevýhody externého účtovníctva je možné do značnej miery eliminovať pomocou dobre zostavenej zmluvy s účtovnou firmou.

Prečo viesť účtovníctvo externým a prečo interným spôsobom?

Na výber evidovania účtovníctva môžu vplývať rôzne faktory, ako napríklad:

  • Veľkosť podniku;
  • Počet zamestnancov;
  • Organizačná štruktúra;
  • Počet dokladov;
  • Pravidelnosť fakturovania;
  • Dostupnosť finančných prostriedkov.

 

Externé účtovníctvo

Výhody

Nevýhody

Účtovné firmy disponujú daňovými a legislatívnymi špecialistami, takže máte odborníka vždy po ruke. Účtovníctvo neprebieha okamžite, takže môžete oneskorene reagovať na výsledky podniku.
Sledujú a pripomínajú vám dôležité termíny, tak môžete venovať viac času svojmu podnikaniu. Vzniká riziko straty údajov, alebo poškodenia dokumentov spracovávateľom.
Niektoré ponúkajú spracovanie doplnkových služieb, ako napr. dokumentácia k transferovému oceňovaniu, podklady pre podnikateľský úver a pod. Nie je vždy jasné, kto je zodpovedný za vzniknuté chyby.

Interné účtovníctvo

Výhody

Nevýhody

Aktuálny prehľad o účtovníctve a hospodárení v podniku máte kedykoľvek dostupné. Účtovníctvo prebieha ,,online“. Vznikajú vyššie náklady na mzdy, softvér, priestory, atď.
Menšie riziko straty údajov, alebo poškodenia dokladov. Potreba sledovania legislatívnych zmien, takže máte k dispozícií menej času na podnikanie.
Vždy jasné definovaná osoba, ktorá je zodpovedná za evidenciu účtovníctva. Často nastáva nízka miera zastupiteľnosti, v prípade nečakaných výpadkov zamestnancov, ako napríklad PN, materská dovolenka a podobne.

 

Externé a interné účtovníctvo má mnoho výhod a nevýhod. Každý podnik je špecifický, a preto je potrebné hneď na začiatku zvážiť, ktoré účtovníctvo je výhodnejšie pre podnik z pohľadu finančných možností, efektívnosti a mnoho ďalších rozhodujúcich kritérií.

Ak sa rozhodnete pre vedenie účtovníctva interným spôsobom je dôležité nájsť kvalifikovaného zamestnanca. V prípade evidencie externým spôsobom treba dbať na výber skúsenej a zodpovednej spoločnosti, ktorá dokáže zabezpečiť bezchybný stav.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty