Menu

Ako zarábať a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok?

Do júna 2018 platilo, že ak človek odišiel do predčasného starobného dôchodku, nemohol viac pracovať, aby neprišiel o dôchodok. Od júla minulého roka však existuje výnimka, ktorá umožňuje prácechtivým dôchodcom pracovať a zároveň poberať dôchodok.

Kedy môže predčasný starobný dôchodca pracovať?

Dôchodca, ktorému je priznaný predčasný dôchodok, môže pracovať v prípade, že so zamestnávateľom uzatvorí dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na ktorú si uplatní odvodovú úľavu (výnimku).

Výnimku je možné uplatniť do výšky príjmu 200 € mesačne

Ak príjem z tejto dohody nepresiahne 200 € mesačne, nebude z nej platiť poistné na dôchodkové poistenie. Poistné bude platiť len z príjmu presahujúceho 200 €. Výška ročného príjmu z tejto dohody nesmie prekročiť 2 400 €. Ak dôchodca prekročí maximálny ročný príjem, výplatu dôchodku mu Sociálna poisťovňa zastaví. Opätovne ho začne vyplácať až od januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Aj naďalej platí, že výnimku si dôchodca nemôže uplatniť z hlavného pracovného pomeru. Ak by sa zamestnal na hlavný pracovný pomer, alebo uzatvoril dohodu bez uplatnenej výnimky, výplatu dôchodku by mu Sociálna poisťovňa zastavila. Rovnako je to aj v prípade, ak by dôchodca mal uzatvorenú dohodu s výnimkou a zároveň by uzatvoril ďalšiu dohodu bez uplatnenia výnimky, alebo by sa stal SZČO. Vyplácanie dôchodku sa v tomto prípade opätovne obnoví odo dňa skončenia pracovného pomeru/dohody bez uplatnenej výnimky, prípadne ukončenia činnosti SZČO. Na obnovu výplaty dôchodku je potrebné podať písomnú žiadosť.

Pozor, výnimku zamestnávateľ neuplatňuje automaticky

Dohodár – dôchodca písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky prostredníctvom tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia).

Oznámenie a čestné vyhlásenie Dôchodca

Aké odvody z dohody zaplatí dôchodca pri uplatnení výnimky?

V období, v ktorom dôchodca poberá dôchodok a pracuje, neplatí do 200 € žiadne odvody. Ak mesačný príjem presiahne 200 €, platí len starobné poistenie, a to z rozdielu príjmu presahujúceho 200 €. Ak mu Sociálna poisťovňa vyplácanie dôchodku pozastaví (z dôvodu, že príjem z dohody za rok prekročí 2 400 €), je potrebné ho prihlásiť v zdravotnej poisťovni a zaplatiť odvod.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty