Menu

Aktuálna situácia so stavebnými materiálmi

predchádzajúcom blogu sme sa venovali pohonným hmotám a ich vplyvu na ceny v stavebníctve. Ich vývoj je stále pre stavbárov, ale i bežného spotrebiteľa priaznivejší, ako sa minulý rok predpokladalo. Dnes sa bližšie pozrieme na stavebné materiály, najmä z pohľadu ich dostupnosti.
V databáze CENEKON v programe CENKROS 4 sú zastúpené stavebné materiály od stoviek rôznych firiem z rozmanitých oblastí. Rozhodli sme sa viaceré z nich osloviť a opýtať sa na ich vnímanie celej situácie a obmedzení z posledných týždňov. Hneď na začiatok je potrebné vyzdvihnúť, že všetky oslovené firmy sa snažili vyjsť svojim zákazníkom maximálne v ústrety.

Opatrenia na strane výrobcov a predajcov

Okrem povinných opatrení zavádzali firmy aj ďalšie kroky, ktorými sa snažili eliminovať prípadný výpadok zamestnancov, nebodaj pozastavenie ich fungovania. Napríklad obmedzili vstup osôb do svojich závodov alebo rozdelili pracovníkov do samostatných uzavretých tímov. Ak by bol niekto v tíme chorý a zvyšok by musel ísť do karantény, ďalší tím by mohol nastúpiť na jeho miesto. Výroba a výdaj materiálov by tak mohli plynule pokračovať. Opatrenia zaviedli aj v styku so zákazníkom, napríklad lepšou organizáciou výdaja materiálov. Cieľom bolo, aby bol pri výdaji materiálu vždy iba jeden zákazník, a tak sa znížil počet ľudí na obmedzenom priestore a ich vzájomné stretávanie sa. Zavedenie platby cez faktúru namiesto platby priamo pri kúpe bolo ďalšie opatrenie, ktoré sme zaznamenali.

Výroba a dodávky bez väčších problémov

Podľa našich informácií výroba stavebných materiálov prebieha bez problémov. Firmy majú dostatok vstupných zdrojov a kapacít, a svoje záväzky voči dodávateľom stavieb plnia. Je potrebné podotknúť, že cezhraničné zásobovanie, na rozdiel od osobnej dopravy, štát neobmedzil. Veď v polovici apríla viacerí veľkí developeri potvrdili, že ich výstavba prebieha podľa plánu, z čoho sa dá odvodiť aj dostatok potrebných materiálov. (1) Jediné komplikácie, ktoré sme zaregistrovali, súviseli primárne s Talianskom. Tamojšie zatvorenie fabrík spôsobilo krátkodobý výpadok aj pre miestne dotknuté firmy. Snaha pokračovať vo výstavbe navádza k vynaliezavosti a ak to bolo možné, na stavbe bol použitý alternatívny materiál.

Ani zatvorenie stavebnín v čase od 16. do 29. 3. nespôsobilo stavbárom výraznejšie problémy. Prísun materiálov do stavebnín prebiehal bez výpadkov a rovnako boli zabezpečené aj dohodnuté kontrakty voči zákazníkom. Obmedzenie predaja zasiahlo skôr súkromné osoby alebo drobných remeselníkov, ktorí boli zvyknutí nakupovať materiál osobne na dennej báze. Avšak už od 30. 3. sú stavebniny a príbuzné prevádzky potrebné pre stavebníctvo s vnútornou predajnou plochou do 2000 m2 opäť dostupné prakticky pre všetkých. (2)

Pozitívnou správou na záver je aj to, že sme nezaznamenali vydávanie mimoriadnych cenníkov, ktorými by výrobcovia reagovali na aktuálnu situáciu napríklad nečakaným navýšením cien.

Zdroje:

1. Veľkí developeri na Slovensku počas koronakrízy, www.asb.sk

2. Opatrenie ÚVZ zo dňa 29. marca 2020

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty