Menu

Benefity poskytované zamestnancom

Spokojnosť zamestnancov v zamestnaní ovplyvňujú mnohé faktory. Jedným z nich sú aj zamestnanecké výhody, tzv. benefity. Ich hlavným cieľom je zvýšiť záujem potencionálnych zamestnancov o spoločnosť, posilniť stabilitu a vernosť k zamestnávateľovi, poskytovať zamestnancom daňovo zvýhodnený spôsob odmeny a v neposlednom rade aj motivovať zamestnancov k dosiahnutiu lepších výkonov. Spôsob, akým zamestnávateľ poskytuje zamestnancom benefity, si volí sám. Vo všeobecnosti rozdeľujeme benefity na peňažné a nepeňažné.

Peňažné benefity

Medzi najčastejšie peňažné benefity patria prémie a odmeny. Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť okrem mesačných alebo ročných odmien aj napr. vernostnú odmenu za odpracované roky a odmenu pri životnom jubileu. Zamestnávateľ môže túto odmenu vyplatiť buď zo mzdových prostriedkov alebo zo sociálneho fondu. V oboch prípadoch je takýto „benefit“ poskytnutý zamestnancom v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. zdaňovaný preddavkom a tiež podlieha odvodovej záťaži. Niektorí zamestnávatelia poskytujú finančný príspevok zamestnancom aj pri svadbe alebo pri narodení dieťaťa. 

Bežným benefitom u slovenských zamestnávateľov je poskytovanie rôznych darčekových alebo nákupných poukážok. V tomto prípade sa zamestnávateľ môže rozhodnúť poskytnúť tento príspevok ako príspevok zo sociálneho fondu, pričom môže za zamestnanca zaplatiť odvody aj daň.

Zamestnávatelia sa snažia prostredníctvom benefitov zatraktívniť danú pozíciu na trhu práce napr. ajpreplácaním dopravy do práce alebo príspevkom na bývanie. Túto zamestnaneckú výhodu ocenia hlavne zamestnanci, ktorí sú nútení za prácou dochádzať dlhšie vzdialenosti.

V súčasnosti si mnohí zamestnanci prispievajú na doplnkové dôchodkové poistenie, tzv. tretí pilier. Ide o sporenie si za účelom zvýšenia dôchodku. V rámci benefitov môže zamestnávateľ prispievať zamestnancom, pričom tento príspevok vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a je zdaňovaný.

Medzi časté benefity patrí poskytovanie služobného auta, mobilu alebo notebooku aj na súkromné účely. Ak zamestnávateľ poskytne auto zamestnancovi aj na súkromné účely, považuje sa to za príjem zamestnanca, ktorý sa zahŕňa do základu dane ako  suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny auta za kalendárny mesiac v prvom roku používania.  V nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla, každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka (Z. č. 595/2003 Z.z.). Tento príjem vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie a zároveň sa aj zdaňuje.

Nepeňažné benefity

Pre mnohých zamestnancov sú zaujímavé benefity v podobe športových, spoločenských a kultúrnych aktivít vo forme rôznych permanentiek. Aj v tomto prípade môže ísť o nepeňažný príspevok zo sociálneho fondu, pričom zamestnávateľ môže za zamestnanca zaplatiť odvody aj daň. Veľkej obľube sa tešia aj rôzne firemné akcie organizované zamestnávateľom pre zamestnancov pri rôznych príležitostiach (napr. vianočný večierok, Deň detí, Mikuláš a pod.)

Bežným benefitom sa už stáva aj poskytovanie nápojov na pracovisku zadarmo alebo organizovanie firemných raňajok.

Z pohľadu zvyšovania kvality práce poskytujú zamestnávatelia zamestnancom rôzne školenia alebo jazykové kurzy, na ktorých sa môžu zúčastňovať aj počas pracovnej doby, pričom celú výučbu platí zamestnávateľ. Benefitom môže byť aj poskytnutie priestorov na výučbu zamestnávateľom, pričom zamestnávateľ môže súhlasiť, že sa účasť na školení započíta do fondu práce.

Niektoré benefity môžu na zamestnancov pôsobiť zaujímavejšie ako plat. Medzi takéto výhody určite platí možnosť pracovať z domu, sick day alebo flexibilný pracovný čas. Silným motivátorom je aj dovolenka navyše alebo voľný deň pri narodení dieťa alebo v jeho prvý školský deň.

Samotné poskytovanie benefitov závisí aj od vykonávanej práce a od veľkosti spoločnosti. Iné zamestnanecké výhody poskytujú výrobné spoločnosti (napr. pracovný odev a obuv zdarma, príspevok na ubytovanie a dopravu), a iné výhody pre zamestnancov zabezpečujú spoločnosti zamerané na duchovnú prácu, aby podporili rozvoj a kreativitu zamestnancov (napr. rôzne formy vzdelávania prostredníctvom školení v oblasti informačných technológií alebo motivačných školení). Čím väčšia spoločnosť je, tým viac benefitov poskytuje.

Z pohľadu zamestnanca je dôležité, aby pravidlá na udeľovanie a využívanie benefitov boli jednoznačne stanovené, a to najlepšie v písomnej forme, ktorá bude dostupná pre všetkých. Ak sa chcete vyhnúť prípadným nedorozumeniam, je potrebné hneď na začiatku určiť, na ktorý benefit má zamestnanec nárok a za akých podmienok.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty