Menu

BIM na Slovensku nie je fikcia

V KROSE sa už viac ako 20 rokov venujeme tvorbe stavebného softvéru CENKROS 4 s originálnou databázou CENEKON. Na slovenskom trhu si tento program našiel uplatnenie u viac ako 7 000 zákazníkov. Okrem Slovenska sa nám úspešne darí pokrývať požiadavky zákazníkov aj v Českej republike.

Program pripravujeme tak, aby bol otvorený aj myšlienkam zo zahraničia. V predošlom článku sme uviedli, že sme na ceste v podpore BIM a chceme zákazníkom prinášať riešenia aj v tejto oblasti. Aké trendy na Slovensku môžeme očakávať a aký je aktuálny stav si priblížime v nasledovnom článku.

BIM v zahraničí

Informačné modelovanie budov nie je záležitosťou posledných pár rokov. Pojem informačný model budovy sa začal spomínať medzi zahraničnou odbornou verejnosťou už v začiatkoch 90. rokov. Mnohé spoločnosti sa snažili podporiť digitalizáciu projektovej dokumentácie svojimi riešeniami, pričom úsilie o jej podporu vyústilo vydaním programu Revit, ktorý priniesol revolúciu v informačnom modelovaní. V nasledujúcich rokoch sa tento trend ešte zintenzívnil.

Za dôležitý míľnik v rámci Európskej únie môžeme považovať prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU o verejnom obstarávaní. Táto smernica poukazuje na dôvody, prečo a ako verejné obstarávanie realizovať efektívnejšie so zohľadnením viacerých kritérií, pričom BIM je na to vhodný spôsob.

Pre podporu zavádzania BIM v rámci Európskej únie vznikla v roku 2016 pracovná skupina EU BIM Task Group, ktorej členom je aj Slovenská republika. Súčasťou tejto skupiny okrem iných sú aj zástupcovia krajín, kde sa využitie BIM stalo povinným alebo čiastočne povinným pri verejnom obstarávaní. Ide o platformu, kde si účastníci môžu vymieňať osvedčené postupy na zavádzanie BIM do praxe. Výstupom tejto skupiny je Príručka pre zavádzanie informačného modelovania stavieb európskym verejným sektorom, ktorá popisuje odporúčania pre zavádzanie BIM vo verejnom obstarávaní.

Okrem tvorby legislatívneho rámca na úrovni Európskej únie je množstvo zahraničných krajín, ktoré BIM majú viac či menej zavedené do praxe. Zo zahraničných krajín je k nášmu spôsobu fungovania najviac podobná Česká republika. V roku 2017 bola schválená Koncepce zavádění metody BIM v České republice, ktorá stanovila ako kľúčový rok 2022. V danom roku by sa metóda BIM mala stať povinnou pre zadávanie verejných zákaziek pre nadlimitné zákazky.

Aká je situácia na Slovensku?

V predošlom článku sme si vysvetlili, že BIM je potrebné chápať ako proces. Ak myšlienky BIM aplikujeme na súčasný stavebný proces na Slovensku, čaká nás ešte dlhá cesta. Práve Česká republika by mohla byť pre nás akýmsi príkladom, ako na to.

BIM vo verejnej sfére však nie je len o stavebnom procese. Jeho zavedenie je potrebné chápať v širšom kontexte – prepojenie úradov a inštitúcií, prepojenie registrov a evidencií, zdieľanie a tvorba informácií navzájom medzi úradmi verejnej správy a účastníkmi stavebného procesu a ďalšie činnosti súvisiace s prípravou, realizovaním a prevádzkovaním stavby. Žiaľ, na Slovensku zatiaľ neexistuje ucelená skupina, ktorá by mala za úlohu zavádzanie BIM.

Národný futbalový štadión

Zdroj: https://www.bimfo.cz/BIM-Projekty/Narodny-Futbalovy-Stadion.aspx

Aj napriek pomalému presadzovaniu BIM na Slovensku sa tento trend v mnohých firmách udomácňuje. Hlavnými lídrami v tejto oblasti sú najmä projekčné kancelárie, developeri a stavebné firmy so zahraničným kapitálom. Zjednodušovanie a zefektívňovanie svojej práce je dôvodom, prečo BIM začínajú využívať.

Twin City – Mlynské Nivy

Zdroj: https://www.bimfo.cz/BIM-Projekty/Twin-City-Mlynske-Nivy.aspx

Pomôžeme vám zapojiť sa

Cena stavby a jej náklady budú z hľadiska stavebného procesu vždy dôležitou oblasťou. Nadväzujeme na naše doterajšie znalosti z oblasti oceňovania a reagujeme na potreby digitálneho stavebníctva. Prinášame podporu BIM riešenia aj v oblasti oceňovania stavieb.

Základom nášho BIM riešenia je platforma KROSbuild.sk. Ide o webové prostredie, kde si účastníci stavebného procesu zdieľajú svoje dáta, dokumenty a informácie v rámci celého životného cyklu stavby. Aby vám práca na stavebnej zákazke išla ako po masle, sú súčasťou platformy aplikácie, ktoré spoluprácu nad dátami podporujú a zefektívňujú. Jednou z nich je aj aplikácia Oceňovanie BIM modelu.

Obytný súbor Dunajská Košice

Zdroj: https://www.bimfo.cz/BIM-Projekty/Obytny-subor-Dunajska-Kosice.aspx 

Oceňovanie BIM modelu

Aplikácia je prepojená s programom CENKROS 4. Pomocou nej pohodlne pripravíte cenu stavby rozdelenú na jednotlivé časti podľa modelu. Pracujte ešte efektívnejšie s funkciami na odčítavanie výmer z modelu či zobrazenie detailov o materiálovom zložení jednotlivých častí stavby. Oceníte aj nemodelované náklady stavby. Výsledkom je celková cena stavby rozdelená na časti modelu, ktorú si pomocou Prehliadača BIM modelu skontroluje investor.

EKOM, Piešťany

Zdroj: https://www.bimfo.cz/BIM-Projekty/EKOM,-Piestany.aspx

Riešenie overené zákazníkmi

Poslaním KROSU je zjednodušovať zákazníkom život. Riešenia preto vyvíjame spolu s našimi používateľmi tak, aby im pri práci pomáhali. Výnimkou nie je ani nástroj na oceňovanie BIM modelu. V rámci jeho vývoja sme požiadavky komunikovali spolu s vami a vytvorili prvú verziu riešenia. Tá bude dostupná do konca roka 2019 zadarmo pre každého zákazníka programu CENKROS 4. 

Chcete spoznať BIM oceňovanie v praxi? Navštívte KROSbuild.sk.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty