Menu

Sme súčasťou BIM-u

Zmeny v živote sú prirodzené a dotýkajú sa všetkých oblastí. Výnimkou nie je ani stavebníctvo, ktoré prešlo od budovania jednoduchých chatrčí až do súčasného budovania pasívnych, inteligentných stavieb. Moderné technológie sa stali bežnou súčasťou stavby, používame nové, úspornejšie, ekologickejšie materiály na výstavbu a prepájame vybavenie domácnosti pomocou internetu.

Okrem revolúcie v kvalite používaných materiálov sa ľudstvo výrazne posunulo aj v organizácii stavebných prác. Požiadavky na rýchlejšiu a kvalitnejšiu výstavbu vytvárajú tlak na efektívnejšiu organizáciu a komunikáciu behom výstavby. Bez zmien v tejto oblasti nie je možné udržať krok s konkurenciou. Výrazným spôsobom vie v tomto smere pomôcť práve BIM.

Mal by som sa o BIM zaujímať?

Určite áno, ak sa pohybujete v stavebnom priemysle. Na základe analýzy slovenského stavebníctva za druhý kvartál 2018 CEEC Research sa BIM presadzuje na Slovensku pomaly. Je to však nastupujúci trend. Životom hýbu moderné technológie a progresívni ľudia ich v plnej miere využívajú.

Na základe správy o stave implementácie BIM na Slovensku je BIM vnímaný viac ako nástroj na projektovanie 3D stavieb. Preto sú jeho hlavnými ťahúňmi skôr projekčné kancelárie alebo súkromní developeri s vlastnou projekciou. Je to logické, pretože 3D model stavby umožňuje projektantovi aj developerovi vytvoriť si lepšiu predstavu o stavbe už počas jej návrhu.

Keď už projektant stavbu navrhne v 3D, je škoda nevyužiť tento model aj počas realizácie. 3D model umožní zhotoviteľovi vidieť stavbu presne tak, ako ju videl projektant. Zhotoviteľ si teda vie lepšie predstaviť, ako stavba bude vyzerať a čo bude potrebné zabezpečiť pre danú výstavbu.

BIM sa dotýka všetkých účastníkov výstavby. A nejde len o 3D model…

„BIM má najväčší zmysel za podmienky, že sa stáva spoločným jazykom všetkých zúčastnených strán na projekte od investora, projektantov, cez stavebnú firmu až po správcu budovy.“ (https://www.bimas.sk/)

BIM je viac ako 3D model

Predstavte si situáciu, že dostanete príkaz: „Utekááááj!“ Čo spravíte? Skúste porozmýšľať. Alebo pre zábavu, povedzte tento príkaz kolegovi, tak ako ja. Aké reakcie ste dostali? Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že väčšina ľudí tento príkaz nesplní. A prečo? Pretože im chýba to podstatné – dôvod, zmysel, informácia, prečo ste tento príkaz povedali. Rovnako podstatné sú informácie aj v stavebnom procese.

Aby bolo možné splniť normy a zákonom stanovené podmienky (v našom príklade príkaz), potrebujeme mať informácie. Až na základe nich vieme povedať, či výrobok spĺňa napríklad tepelnoizolačné vlastnosti, či vyhovuje technologickému postupu, alebo či dokážeme skolaudovať stavbu. Všetky takéto podstatné informácie sú súčasťou projektovej dokumentácie.  A práve v tomto smere vie BIM zmeniť spôsob, akým sa pristupuje k výstavbe. 

Skratka BIM je do slovenčiny často prekladaná ako Informačný model budovy. Na základe takéhoto pohľadu sa môže zdať, že BIM je hotový výrobok, produkt. Niečo, čo si kúpim a používam. Nie je to však tak.

Poďme si to vysvetliť

Samotná výstavba budovy je dlhodobý proces, počas ktorého sa mnohé veci menia. Od predstáv investora po dokončenie stavby uplynie dlhé obdobie. Navyše, stavba aj po dokončení výstavby ďalej podlieha zmenám – úpravám podľa požiadaviek jej vlastníkov a rekonštrukciám. Preto je vhodné uvažovať o BIM-e ako o procese a prekladať ho ako Informačné modelovanie stavby. (Zámerne uvádzame slovíčko stavba, lebo BIM je možné použiť na akúkoľvek stavbu, nielen na budovy).

„Výsledkom práce projektanta v prípade projektovania v BIM už nie je iba papierová projektová dokumentácia, ale virtuálny model skutočnej budovy, ktorý je využiteľný aj po kolaudácii, teda počas celého jej životného cyklu.“ (https://www.bimas.sk/)

Sme na spoločnej ceste a budeme vám pomáhať

Keď sa vrátime k úvodu článku, zmeny v živote sú prirodzené. Technológie nás posúvajú vpred. Vďaka nim máme veci, o ktorých sme v minulosti ani netušili (dotykové inteligentné telefóny, robotické kosačky, diaľkovo ovládané domácnosti). Je na každom z nás, ako sa k týmto zmenám postaví. Naším firemným poslaním je už viac ako 20 rokov prinášať softvér pre ľudí. Softvér, ktorý ľudom v živote pomáha zjednodušiť si prácu, alebo lepšie zvládnuť zmeny. Preto pripravujeme riešenia, ktoré vám prechod na BIM zjednodušia.

V ďalšom článku sa viac pozrieme na to, ako sa BIM problematika dotýka Slovenska.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty