Menu

Časové odhady vo vašej appke

V minulom blogu sme prezradili, že do konca roka pre vás chystáme 4 nové funkcie v projektovej appke Fushky. Ako prvé uzreli svetlo sveta Časové odhady. Čas sú predsa peniaze, a preto je dobré poznať čas potrebný na realizáciu projektu. Pripravili sme pre vás možnosť evidovať plánovaný čas na úlohách. Vďaka nemu bude projekt predvídateľnejší už na začiatku. Zistite, ktoré úlohy stoja najviac času, a teda aj peňazí. 

Odhadnúť čas potrebný na realizáciu niektorej z úloh alebo celého projektu býva problematické. Aj napriek tomu je potrebné popasovať sa s tým už pri tvorbe projektu. Aby sme vám tento proces uľahčili, zapracovali sme do plánu projektu časové odhady.   Podstatou časových odhadov je naplánovať čas potrebný pre splnenie úloh, skupín úloh a vo výsledku celého projektu. Ešte predtým, ako sa dostanete do samotného plánovania času je potrebné: 

  • vytvoriť projekt,
  • zadefinovať skupiny úloh,
  • rozčleniť skupiny úloh na konkrétne čiastkové úlohy. 

Ako prvé po založení projektu vytvárate skupiny úloh, ktoré predstavujú logicky usporiadané činnosti, ktoré spolu súvisia. Už v tomto kroku je možné naplánovať čas potrebný na realizáciu danej skupiny úloh. To znamená, že pokiaľ sa rozhodnete pri tvorbe projektu načrtnúť iba jeho kostru, rovnako môžete využiť časové odhady. Výhoda je v tom, že už pri „nástrele“ projektu viete odhadnúť, koľko času vás bude daný projekt stáť. Samozrejme je potom pre vás jednoduchšie dohodnúť ďalšie detaily alebo uzatvoriť zmluvu s vašim zákazníkom. 

Po hrubom rozplánovaní projektu prichádza na rad detailnejšie rozpracovanie projektu. Je potrebné určiť konkrétne úlohy a vymedziť činnosti na úlohách, priradiť úlohy zamestnancom a v neposlednom rade naplánovať čas potrebný na ich realizáciu. Pri všetkých týchto činnostiach netreba zabúdať na čas. Ten je totiž smerodajný pre všetky spomínané činnosti. Plánovaný čas na jednotlivých úlohách priamo ovplyvňuje to, či sa bude na úlohe podieľať jednotlivec alebo skupina zamestnancov. Správny časový odhad môže ovplyvniť aj plynulý priebeh projektu z hľadiska nadväznosti úloh a skupín úloh. Nová funkčnosť vnesie do vašich projektov ostrejší pohľad na plánovanie a posúdenie projektov.

Chcem Fushky

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty