Menu

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve – malé novinky pre rok 2015

V minulom roku som publikoval článok o legálnej možnosti vyhnúť sa v určitých prípadoch povinnosti časovo rozlišovať niektoré účtovné prípady https://www.kros.sk/45893 a zjednodušiť si tak povinnosti. Išlo o analýzu a výklad pomerne vágneho ustanovenia § 56 ods. 14 Postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo. Rok 2015 priniesol pre časové rozlišovanie ďalšie zmeny a pre niektoré doterajšie nejasnosti presnejšiu formuláciu. Po novom je podstatným zatriedenie firmy medzi mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

Výnimka z povinnosti časovo rozlišovať v r. 2014

V roku 2014 neboli firmy-účtovné jednotky povinné časovo rozlišovať v prípadoch, ak:

  • išlo o nevýznamné sumy nákladov či výnosov – t.j. sumy stanovené za nevýznamné samotnou firmou ako účtovnou jednotkou v jej internej smernici
  • išlo o každoročne sa opakujúce plnenia – teda platby “prechádzajúce” cez 2 obdobia (napr. poplatok za odvoz odpadu, poistenie či rôzne on-line služby)

Mikro, malé a veľké účtovné jednotky od roku 2015

Pre rok 2015 pribudla firmám účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva povinnosť zatriediť sa do jednej z 3 veľkostných kategórií: mikro účtovné jednotky, malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky. Rozdielom medzi jednotlivými kategóriami bude rozsah spracovávanej agendy (napr. skrátený formát poznámok k účtovnej závierke) či odlišný spôsob účtovania niektorých prípadov. Kritériami pre zatriedenie sú veličiny ako napr. obrat, počet zamestnancov či hodnota majetku. Na rozdiel od roku 2014, kedy zákon o účtovníctve stanovoval možnosť po splnení podmienok považovať sa za mikro účtovnú jednotku, od začiatku roku 2015 je zatriedenie do jednej z 3 spomenutých kategórií povinné.

Časové rozlíšenie: čo sa zmenilo pre rok 2015

Od roku 2015 platia pre časové rozlišovanie tieto pravidlá:

  • spôsobom a za podmienok uvedenými vyššie nemusia určité prípady časovo rozlišovať iba mikro účtovné jednotky. Ide o nevýznamné sumy a stále sa opakujúce prípady (t.j. opakujúce sa každý rok, resp. medzi dvoma účtovnými obdobiami). Príklad: firma si predplatí používanie služby DropBox v sume 99 USD na obdobie od 1.5.2015 do 30.4.2016 a toto predplatné obnovuje každý rok. V prípade, že má v internej smernici uvedenú hranicu významnosti do 100 EUR, tento účtovný prípad nemusí časovo rozlišovať. Pribudla jedna podmienka, kedy sa časovo rozlišuje bez výnimky: časovo sa aj naďalej rozlišujú dotácie a emisné kvóty

malé a účtovné jednotky účtovné prípady časovo rozlišujú aj naďalej. Prípady, kedy môžu od časového rozlišovania upustiť, sú nevýznamné sumy a často sa opakujúce prípady, týkajúce sa prvého a posledného mesiaca účtovného obdobia. Príklad 16.1.2016 zaúčtuje firma faktúru za telefónne poplatky v sume 55 EUR, vzťahujúcu sa na obdobie od 15.12.2015 do 14.1.2016. V prípade, že má v internej smernici uvedenú hranicu významnosti do 100 EUR, tento účtovný prípad nemusí časovo rozlišovať.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty