Menu

Čo nové prináša verzia OLYMPU 20.30?

Mimoriadna situácia na Slovensku si vyžaduje promptné reakcie. Na OLYMPE nezaháľame a preto si už 1. 4. 2020 nájdete v novej verzii dôležité legislatívne úpravy.

Mimoriadna OČR v OLYMPE

Vzhľadom na aktuálny vývoj a schválené zmeny kvôli uzatvoreniu predškolských a školských zariadení sme zapracovali možnosť evidovať mimoriadnu OČR. Ak máte zamestnancov, ktorých sa táto situácia dotkla, mimoriadnu OČR zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomností označením voľby Mimoriadna OČR. Program následne zabezpečí použitie správnej zložky mzdy.

Evidencia karanténnej PN

Tak ako pri mimoriadnej OČR, aj pri PN v dôsledku karantény alebo izolácie, pribudla v Personalistike na karte Evidencia neprítomností, možnosť označenia karanténnej PN.

Nový export RLFO a nový vzor tlačiva RLFO

Vo verzii 20.30 je zapracovaný nový vzor tlačiva Registračných listov FO a nový export RLFO pre Sociálnu poisťovňu. Zmena nastala kvôli osobitným odvodom obecných policajtov. Povinnosť používať nový vzor RLFO a nový export sa týka všetkých zamestnávateľov, nakoľko nová schéma RLZEC v2019 je vyžadovaná Sociálnou poisťovňou od 31. 3. 2020. Prihlášky odosielané v pôvodnom formáte nebude Sociálna poisťovňa akceptovať.

13. plat

Odmenu k letným dovolenkám (13. plat), je možné zadávať do mzdy zamestnacov po splnení podmienok v mesiacoch máj a jún, pričom musí byť vyplatená najneskôr v mesiaci jún. V aktuálnej verzii sme preto opäť sprístupnili zadávanie zložky mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (13. plat) do výplat zamestnancov.

Obecní policajti

Od 1. 4. 2020 sa zavádza nová povinnosť odvádzania osobitného odvodu pre príslušníkov obecnej polície. V OLYMPE sme preto umožnili v Personalistike na karte Pracovné pomery označiť takýchto zamestnancov za policajtov. Po označní bude program zamestnancom automaticky počítať odvod na Osobitné sociálne poistenie a taktiež ich bude rozlišovať na Registračných listoch aj na Mesačnom výkaze do Sociálnej poisťovne.

Ako získať novú verziu?

Novú verziu OLYMPU s najnovšími funkciami máte dostupnú vďaka platnému Balíku podpory. Stiahnuť si ju môžete priamo z programu cez menu O programe – Over/stiahni verziu z internetu alebo z našej webovej stránky.

Už vám platnosť Balíka podpory vypršala? Obnovte si ho jednoducho v Zóne pre klienta a užívajte si všetky výhody, ktoré vám prináša. 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty