Menu

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020

Tento rok sa lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel posúva z januára na 31. marec 2021. Výnimka platí iba pre daňové priznanie za rok 2020. Vyplýva to z novely zákona o dani z motorových vozidiel č. 339/2020 Z. z., ktorá okrem uvedenej zmeny zavádza aj ďalšie novinky:

  • nové ročné sadzby pre ťahače a návesy,
  • zvýhodnenie ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3,
  • 60 % zníženie ročnej sadzby dane pre vozidlá kategórie O4,
  • výhodnejšie platenie preddavkov na daň,
  • nové tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020.

Používanie vozidla na podnikanie

Či už máte auto zaradené v obchodnom majetku alebo používate na podnikanie súkromné auto, ste povinní do konca marca 2021 podať daňové priznanie a zaplatiť cestnú daň.

Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, pričom pod pojmom používanie vozidla na podnikanie sa rozumie účtovanie o vozidle ako o hmotnom majetku podľa zákona o účtovníctve, evidovanie vozidla v daňovej evidencii, uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo používanie vozidla na podnikanie, ak ide o daňovníka v pozícii užívateľa alebo zamestnávateľa.

Ročná sadzba dane

Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Tieto sa nevzťahujú na úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves.

Nové ročné sadzby pre ťahače a návesy sú uvedené v prílohe č. 1a.

Zvýhodnenie ročnej sadzby dane

Vo všeobecnosti sa ročná sadzba dane upravuje v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla. Pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 naďalej platí, že počas prvých 108 kalendárnych mesiacov od dátumu prvej evidencie sa ročná sadzba dane zníži v rozsahu od 25 % do 15 %. Od 109-tého mesiaca až po 144 kalendárnych mesiacov sa uplatní ročná sadzba dane a od 145-tého mesiaca sa ročná sadzby zvýši o 10 % až 20 %.

Zmena vo forme zvýhodnenia nastáva pri úžitkových vozidlách kategórie M2, M3 a N3, kedy sa ročná sadzba dane počas 156-tich mesiacov od dátumu prvej evidencie zníži v rozsahu od 50 % do 10 %. Od 157. kalendárneho mesiaca sa uplatní sadzba dane vo výške, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a.

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60 % počas celého obdobia, kedy je vozidlo predmetom dane.

Preddavky na daň

Ak výška predpokladanej dane nepresiahne  700 eur, preddavky na daň neplatíte. Po novom však môžete správcu dane o ich platenie požiadať a následne po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie DPMV vyrovnáte celoročnú daň.

Keďže lehota na podanie daňového priznania sa posúva na marec, do tejto lehoty preddavky na daň nebudete platiť. Vyplýva to z prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. decembra 2020.

Nové tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020

Daňové priznanie za rok 2020 budete podávať na novom tlačive do 31. marca 2021 a týmto dňom je daň aj splatná.

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Daň z motorových vozidiel  môžete zaplatiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu, ktoré sa skladá:

  • z predčíslia 501163,
  • zo základného čísla účtu označujúceho váš osobný účet daňovníka,
  • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice, ktorý je 8180,
  • za zdaňovacie obdobie 2020 uveďte variabilný symbol 1700992020.

Všetky legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú dane z motorových vozidiel za rok 2020 sú zapracované v nových verziách programov ALFA plus, TAXAOMEGA.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty