Menu

Daňový bonus: Zákonodarcovia zabudli na mzdárov

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ktorým sa mení aj výška daňového bonusu, dostala v mediálnom priestore takú pozornosť, že by mu viaceré celebrity mohli závidieť. Problematický legislatívny proces priniesol rodičom do peňaženiek niečo naviac. Mzdárom zas doteraz najkomplikovanejší výpočet nároku na daňový bonus na dieťa. Prelomené veto prezidentky posúva zákon do praxe. Prezidentka ho posúva na Ústavný súd, na preverenie. Výhrady má k využitiu skráteného legislatívneho konania pri ustanoveniach zákona, ktoré majú platiť od januára 2023.

Výška daňového bonusu závisí od veku dieťaťa

Daňový bonus sa od 1. júla zvyšuje. Jeho výška závisí od veku dieťaťa. Kým do konca júna bol daňový bonus rozdelený na tri kategórie – deti do 6 rokov, od 6 do 15 a od 15 do 25 rokov,po novom je rozdelený na dve kategórie. Rozdiel je aj v sume daňového bonusu.

Nárok na daňový bonus od 1. júla 2022:

  • 70 eur na dieťa do 15 rokov veku (naposledy v mesiaci, kedy dovŕši 15 rokov),
  • 40 eur na dieťa od 15 – 25 rokov veku (naposledy v mesiaci, kedy dovŕši 25 rokov).

Od januára 2023 je zákon v oblasti daňového bonusu k rodičom ešte štedrejší. V prípade detí do 15 rokov pokoril 100 eurovú hranicu.

Nárok na daňový bonus bude od januára 2023:

  • 100 eur na dieťa do 15 rokov veku (naposledy v mesiaci, kedy dovŕši 15 rokov),
  • 50 eur na dieťa od 15 – 25 rokov veku (naposledy v mesiaci, kedy dovŕši 25 rokov).

Zmeny vo výpočte daňového bonusu

Zákon prináša nielen zmenu vo výške daňového bonusu, ale aj veľké zmeny v posudzovaní nároku na daňový bonus. Kým doteraz platila podmienka na uplatnenie daňového bonusu, dosiahnutie zdaniteľného príjmu aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, po novom si ho môže rodič uplatniť bez ohľadu na výšku zdaniteľného príjmu. Prichádza nová podmienka. Zákon určuje horný strop daňového bonusu, percentuálny limit zo základu dane, ktorého výška závisí od počtu detí.

Počet detí Percentuálny limit
1 dieťa 20 %
2 deti 27 %
3 deti 34 %
4 deti 41 %
5 detí 48 %
6 a viac detí 55 %

Daňový bonus: Vyššia berie

Nový zákon prináša mzdárom povinnosť porovnávať výšku daňového bonusu, ktorý by daňovníkovi bol vypočítaný podľa starých pravidiel, platných do 30. júna a podľa nových pravidiel, platných od 1. júla. Vo výplate by si zamestnanec mal nájsť z vypočítaných daňových bonusov vždy výhodnejšiu, vyššiu sumu. Platí to pre obdobie od 1. júla do konca roka. V roku 2023 už nebude potrebné porovnávať nároky na daňový bonus podľa starých a nových pravidiel.

Na akú výšku daňového bonusu má zamestnanec nárok za mesiac júl 2022?

Ako to vyzerá v praxi? Ak rodič, ktorý má tri deti, vo veku 4, 7 a 16 rokov dosiahol za júl 2022 zdaniteľný príjem vo výške 320 €, z čoho základ dane bol 277,12, podľa starých pravidiel nemal nárok na daňový bonus. Keďže nie je splnená podmienka – zdaniteľný príjem aspoň vo výške 323 €, čo je polovica minimálnej mzdy.

Podľa nových pravidiel sa už nesleduje výška príjmu, ale percentuálny limit zo základu dane. Zamestnanec má nárok podľa veku detí na daňový bonus vo výške 70 + 70 + 40 = 180 €. Daňový bonus je však možné uplatniť pri 3 deťoch maximálne v sume 34 % zo základu dane, teda 34 % zo základu dane 277,12 = 94,22 €.

Vo výplate si tak zamestnanec prilepší o sumu 94,22 €, keďže táto suma je pre zamestnanca výhodnejšia.

Daňový bonus v ročnom zúčtovaní dane

Ak sa vám to doteraz zdalo málo komplikované, pri uplatnení daňového bonusu v ročnom zúčtovaní sa mzdári nudiť určite nebudú. Súčasná legislatíva hovorí, že pri ročnom zúčtovaní dane sa bude opäť používať dvojitý výpočet. Daňový bonus sa bude posudzovať samostatne za prvý a druhý polrok. Za druhý polrok sa nárok daňový bonus prepočíta podľa starých aj nových pravidiel, a zamestnanec dostane daňový bonus, ktorý bude pre neho výhodnejší.

Automaticky výpočet daňového bonusu

Výpočet daňového bonusu pre mzdárov nebol nikdy komplikovanejší. Dva rozdielne spôsoby výpočtu, preklenovacie obdobie, kedy sa daňový bonus bude počítať dvoma spôsobmi a porovnávať, vzbudzuje aj u skúsených mzdárov rešpekt a prináša mnoho otázok. Zabrať sme museli aj my softvéristi a zmeny takpovediac zo dňa na deň zapracovať do mzdových softvérov.

V KROSE sme na nový daňový bonus pripravení. Odložte kalkulačky a nechajte výpočet daňového bonusu na mzdový softvér OLYMP, v ktorom už od 1. júla nájdete zapracovaný automatický výpočet nároku na daňový bonus. Mzdárom pomôže aj nová tlačová zostava pre kontrolu výpočtu daňového bonusu, ktorá obsahuje údaje pre výpočet daňového bonusu a uplatnený daňový bonus za zvolený mesiac.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty