Menu

Digitalizácia: Priebeh výstavby celý na webe

Kontrola realizácie stavebného diela patrí bezpochyby k nutným úlohám všetkých stavbárov tak, ako aj potreba sledovania plnenia už zazmluvneného rozpočtu.

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke.

Vyskúšať online riešenie

 Spolupráca online

Odsúhlasenie, kontrola a schvaľovanie čiastkových výkonov na základe súpisu vykonaných prác a zmenových listov si vyžaduje množstvo stretnutí a porád v podobe kontrolných dní na stavbe. Do určitej miery tu potreba fyzickej kontroly stavby bude asi vždy. Niektoré procesy by však bolo možné vykonávať aj bez osobných stretnutí.  Prehľad o stavbe v reálnom čase by ste tak mohli mať bez potreby viacnásobnej evidencie, odovzdávania, odosielania alebo vkladania, či prepisovania čiastkových výkonov v čerpaní.

Predstavte si, že všetci zúčastnení na realizácii stavebného diela by mohli pracovať spoločne v jednom systéme. Všetky profesie, stavbyvedúci, technici, stavebný dozor, investor, jednoducho všetci tí, ktorí sa podieľajú na realizácii a kontrole alebo ktokoľvek, koho je potrebné do procesov angažovať. Čo by to prinieslo?

Ušetrilo by sa tým množstvo stretnutí, cestovania, posielania podkladov, evidencie e-mailov, taktiež triedenia rôznych verzií, organizácie a zmien, nahrádzania opráv, archivovania… Všetko to, k čomu na stavbách bežne dochádza. Zaistenie poriadku v týchto procesoch stojí značné úsilie a kopec času. A ten je vzácny. Práve preto v KROSE neustále pracujeme na zlepšovaní nášho softvérového riešenia CENKROS 4.

Softvér pre ľudí

Okrem cloudového priestoru, ktorý sme našim zákazníkom dopriali na prácu s projektovou dokumentáciou už dávnejšie, sa môžu všetci naši klienti tešiť na pripravovanú verziu s novinkami pre spoluprácu. Čoskoro bude na našej webovej platforme sprístupnená ďalšia z balíčka šikovných funkcií. Finančný prehľad o stavbe, jej priebehu a realizácii plnenia rozpočtu bude prístupný celý online cez internet. V súčasnosti toto riešenie testujeme s niektorými z našich užívateľov a pracujeme na tom, aby boli informácie dostupné aj cez mobilné zariadenia.

Komunikácia, kontrola a schvaľovanie

Nový prehľad umožní evidenciu výkonov súčasne s kontrolou plnenia rozpočtu a ktokoľvek, s príslušnými právami, tak bude mať možnosť priamo zadávať alebo pripomienkovať výkony, ukladať alebo prehliadať fotodokumentáciu, vytvárať prehľady za jednotlivé obdobia alebo schvaľovať ich a vytvárať podklady pre fakturáciu. Záležať tak bude už len na spôsobe, ktorý sa zvolí pre kontrolu a evidenciu, či už vnútrofiremne alebo priamo s investorom.

Doba, nástroje a benefity

Digitalizácia v stavebníctve napreduje a stojí za úvahu, či nie je vhodný čas pokúsiť sa napredovať spolu s ňou. Najmä ak prináša benefity, ktoré mohli byť pred rokmi takmer nepredstaviteľné.

Vývoj tohto bezkontaktného riešenia pre komunikáciu urýchlila situácia s COVID, kedy sa všetci snažíme v rámci navrhnutých opatrení čo najviac eliminovať stretnutia. Aj po tomto náročnom období si však môžeme dopriať jednoduchý, prehľadný, z webu prístupný systém a všetky výhody, ktoré tento „digitálny nástroj“ ponúka. Veríme, že riešenie, ktoré pripravujeme našim zákazníkom ušetrí množstvo práce a rýchlo si ho obľúbia.

 

Vyskúšajte nové online riešenie

Pre stavebné firmy aj investorov

Sledujte realizáciu stavby z pohodlia kancelárie alebo rýchlo a prehľadne vykazujte plnenie zmluvného rozpočtu. To všetko online. Staňte sa súčasťou digitálnej revolúcie v stavebníctve a vyskúšajte nové riešenie Priebeh výstavby.

Vyskúšajte zadarmo

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty