Menu

Financie v projekte pod kontrolou

Projektová appka Fushky sa v predchádzajúcej verzii chválila šikovnými Časovými odhadmi. S časom sa však spájajú peniaze, a tak sme do ďalšej verzie pripravili novinku týkajúcu sa práve financií v projekte.

S každou odpracovanou minútou vzniká náklad. Práve náklady v priamej miere ovplyvňujú to, či je projekt výhodný alebo nie. Aby bol obraz o projekte jasnejší už na prvý pohľad, pridali sme do plánu projektu tieto hodnoty: 

  • hodinový náklad na jednu úlohu alebo skupinu úloh,
  • náklady spoluza jednu úlohu alebo skupinu úloh, 
  • náklady spolu za projekt.

Hodinový náklad môžete zadať za každú úlohu zvlášť, čím dosiahnete presnejší plán nákladov na úlohách. V prípade, ak by sa hodinový náklad zmenil počas behu projektu, nič sa nedeje. Hodnotu jednoducho upravíte a zmeny sa okamžite premietnu do sumy nákladov spolu na úlohe, skupine úloh a vo výsledku aj v hodnote nákladov za celý projekt. Samozrejmosťou je aj stanovenie hodinového nákladu na skupine úloh, čím lepšie odhadnete výšku celkových nákladov projektu už pri jeho plánovaní. Výška stanoveného hodinového nákladu na skupine úloh je rovnako ľahko editovateľná ako v prípade úlohy. 

Pokiaľ si na úlohách a skupinách úloh naplánujete časový odhad a tiež hodinový náklad, appka vám automaticky prepočíta sumu nákladov spolu na jednotlivých úlohách, skupinách úloh a teda aj na celom projekte. Kalkulácia nákladov sa tak stane jednoduchá a ľahko editovateľná.

Určite sme ale mysleli aj na tých, ktorí prispôsobujú plán vopred stanovenému rozpočtu. V tomto prípade môžete zaevidovať najskôr náklady spolu, ktoré použijete na skupiny úloh a podľa naplánovaného času na danej skupine úloh vám appka automaticky prepočíta hodinový náklad. To znamená, že prepočet financií v projekte môžete používať ako kalkulačku pre zistenie hodinového nákladu. Takáto informácia vám môže pomôcť nielen pri plánovaní aktuálneho projektu, ale aj pre riadenie projektov do budúcnosti.

Po správnom naplánovaní času a nákladov získate celkové náklady projektu, ktoré predstavujú prvý z ukazovateľov ziskovosti projektu.

Chcem Fushky

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty