Menu

Home office vs. OČR. Čo tak dať ich dokopy?

#spolutodame   #skrosomdoma

V septembri 2019 základné a stredné školy otvorili svoje brány pre viac ako 650 000 žiakov. Koronavírus ich 16. 3. 2020 predčasne zavrel. Rovnako ako aj dvere všetkých predškolských zariadení. Zatiaľ na 14 dní. Prognóza je však nelichotivá. Vyzerá, že to „bude na dlhšie“.

Výpadok pracovných síl

Deti zostali doma a spolu s nimi aj rodičia. Podľa Sociálnej poisťovne sa počet prijatých žiadostí o ošetrovné v týchto dňoch približuje k číslu 400 000. Pre porovnanie v bežnom období Sociálna poisťovňa spravuje približne 10 000 žiadostí mesačne. Rozdiel je priepastný.

Čísla hovoria za všetko. Takmer polmiliónový výpadok pracovných síl je pre pracovný trh na Slovensku veľká nálož. Skĺbiť Home office a ošetrovné v tomto čase nie je možné, keďže súčasná legislatíva to neumožňuje. Zamestnávatelia tak zo dňa na deň musia čeliť neočakávanému výpadku ľudí. A zamestnanci neočakávanému výpadku príjmu. Ako z toho von?

Návrh na súbeh OČR a Home office

Spolu s našimi partnermi z HOUR a Profesia sme dali hlavy dokopy. Navrhli sme riešenie s nízkym dosahom na verejné financie a zároveň s pozitívnym vplyvom pre zamestnávateľov aj príjem slovenských domácností. Tým riešením je kombinácia možnosti čerpania ošetrovného a práce z domu v pomere až 50/50.

Na základe komunikácie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme vytvorili dotazník, kde túto možnosť za necelých 24 hodín podporilo viac ako 150 firiem. Išlo o firmy, ktoré  vytvárajú v úhrne viac ako 60 000 pracovných miest. Váš názor sme dnes tlmočili MPSVaR a novým predstaviteľom rezortu.

Ak ste svoj názor ešte nestihli vyjadriť, máte čas do 25.3.2020. Poďte do toho s nami. Potrebujeme vás “počuť”, aby sme veci mohli spolu zlepšiť a pomôcť tam, kde vieme.

Spolu to dáme…

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty