Menu

Koniec nákupom počas sviatkov

V súčasnosti nám obchody prinášajú možnosť nakupovať aj počas sviatkov. Existujú však sviatky, počas ktorých ostávajú predajne predsa len zatvorené.

Zákonník práce nedovoľuje v týchto dňoch prácu, ak ide o predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi (ďalej len „maloobchodný predaj“). Medzi tieto dni patrí Nový rok, Veľkonočná nedeľa, Štedrý deň po 12.00 hodine a Prvý sviatok vianočný. Od 1. júna 2017 sa okruh týchto sviatkov rozšíri. Viete, aké obmedzenia nás čakajú v maloobchodnom predaji a koho sa zmeny dotknú?

Koho sa zákaz maloobchodného predaja týka?

Obmedzenie maloobchodného predaja podľa § 94 ods. 5 Zákonníka práce sa vzťahuje na zamestnanecké vzťahy. Zamestnávateľ nemôže zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, spočívajúcu v maloobchodnom predaji. Ide o práce za pokladňou, obsluhu zákazníkov, dokladanie tovaru, zabezpečovanie čistoty v predajni a ďalšie práce súvisiace s maloobchodom.

Zákon však nezakazuje mať otvorenú prevádzku, a preto sa zákaz práce netýka podnikateľov – fyzických osôb, ktorí zabezpečujú predaj tovaru svojpomocne bez zamestnancov. Prevádzky, v ktorých predáva tovar ich vlastník, môžu ostať aj počas sviatkov otvorené.

Ako sa mení zákaz maloobchodného predaja od 1. 6. 2017?

Novela Zákonníka práce rozširuje od 1. 6. 2017 zákaz maloobchodného predaja pôvodne z 3,5 dňa v roku na 15,5 dní. Prvýkrát po novom ostanú zamestnanci obchodov doma už 5. júla na Sviatok svätého Cyrila a Metoda , ktorý pripadá v tomto roku na stredu.

 

1. január

29. august

6. január

1. september

Veľký piatok

15. september

Veľkonočná nedeľa

1. november

Veľkonočný pondelok

17. november

1. máj

24. december po 12:00 hodine

8. máj

25. december

5. júl

26. december

 

Výnimky zo zákazu maloobchodného predaja

Prvú skupinu výnimiek zo zákazu práce tvoria prevádzky zaoberajúce sa maloobchodným predajom, uvedeným v prílohe 1a k Zákonníku práce. Od 1. júna 2017 pribudne do tohto zoznamu výnimiek ešte jedna. Táto výnimka je však svojím charakterom odlišná od ostatných, pretože platí len na konkrétne sviatky.

Medzi výnimky z maloobchodného predaja patrí:

1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami
2. maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach
3. maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach
4. predaj cestovných lístkov
5. predaj suvenírov
6. predaj kvetov 8. mája, 1. septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1. novembra*

*platné od 1. 6. 2017

 

Do druhej skupiny výnimiek, ktoré zákon povoľuje počas sviatku, sa zaraďujú tzv. nevyhnutné práce. Tie sú vymedzené v § 94 ods. 3 a 4. Patria k nim napríklad naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, inventúrne a uzávierkové práce, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva a ďalšie.

Ak potrebuje zamestnávateľ prevádzkujúci maloobchodnú predajňu vykonať inventúru 1. januára, môže so zamestnancom dohodnúť výkon práce aj počas sviatku. Uvedené vyplýva z § 94 ods. 3, nakoľko inventúrne práce patria do skupiny „nevyhnutných prác“.

Obmedzenie predaja sa netýka služieb

Podľa textu zákona sa zákaz práce počas sviatkov vzťahuje len na predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a činnosti s ním súvisiace. Prevádzky poskytujúce služby môžu ostať bez obáv otvorené. Ak zamestnávateľ poskytuje služby, tak môže počas sviatkov svojim zamestnancom nariadiť alebo si s nimi dohodnúť výkon práce.

Zbystriť by však mali podnikatelia, ktorí okrem poskytovania služieb ponúkajú aj predaj tovaru. Typickým príkladom sú reštaurácie, bary či pohostinstvá. V spomenutých prevádzkach sa dá bežne zakúpiť aj tovar, napr. tabakové výrobky, alkohol vo fľašiach a pod. Pre podnikateľa platí, že jeho zamestnanci  môžu pripravovať jedlá a nápoje, obsluhovať hostí, ale predaj tovaru si musí zabezpečovať podnikateľ iným spôsobom. Buď svojpomocne alebo prostredníctvom iných živnostníkov.

V prípade nerešpektovania zákazu predaja počas sviatkov môže inšpektorát práce uložiť zamestnávateľovi pokutu až do výšky 100 000 EUR.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty