Menu

Konkrétny príklad vplyvu cien PHM na ceny stavebných prác

Vplyvu cien pohonných hmôt (PHM) na ceny stavebných prác sme sa prvýkrát venovali v našom blogu z konca apríla. Už vtedy boli ceny nafty a benzínu na výrazne nižšej úrovni ako na začiatku roka. V najbližších týždňoch napriek tomu naďalej klesali a svoje minimum dosiahli v 20. týždni, čo je zhruba polovica mája. Vzhľadom na takto nízke ceny sme sa rozhodli venovať im ďalšiu pozornosť. Preto sa teraz bližšie pozrieme na ich vplyv na ceny stavebných prác a uvedieme si aj konkrétny príklad.

PHM v databáze CENEKON

Možno si nie každý hneď uvedomí, že súčasťou Cenníka materiálov v programe CENKROS 4 sú aj nafta a benzín. Tie síce až na pár výnimiek nevstupujú do položiek prác, napriek tomu ich konečnú cenu často ovplyvňujú. A to primárne dvoma spôsobmi. Po prvé, prostredníctvom mimostaveniskovej dopravy. Tá je súčasťou ceny každej položky z Cenníka materiálov, ktorá ma hmotnosť.

Po druhé, prostredníctvom strojov vstupujúcich do položiek prác. Presnejšie povedané ich sadzieb, do ktorých vstupujú PHM. Najväčší vplyv strojov je samozrejme v položkách, kde majú stroje výraznejšie zastúpenie, čo všeobecne platí napríklad pre zemné práce, zvláštne zakladanie objektov alebo pozemné komunikácie.

Ceny PHM v databáze CENEKON pre prvý polrok 2020 boli určované koncom roka 2019. Tieto predpokladané ceny sú takmer zhodné s cenami zo začiatku roka 2020. V tomto čase pravdepodobne nikto nepočítal s tým, že v 20. týždni budú ceny o 20 % nižšie ako na začiatku roka.

Vplyv na konkrétnu položku práce

Pre lepšie demonštrovanie vplyvu cien PHM sme vybrali položku, kde majú stroje až neštandardne vysoké zastúpenie. Konkrétne ide o Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m. Stroje tu predstavujú viac ako 60 % z celkovej ceny.

Po prepočítaní sadzieb strojohodín s cenou nafty z 20. týždňa nám tieto sadzby klesnú o cca 7,5 až 9 %.

Po následnom prepočítaní položky práce uvedeného vodorovného premiestnenia s novými sadzbami strojohodín zistíme, že cena klesla síce len o 18 centov, avšak na takej nízkej sume to predstavuje už nie úplne zanedbateľných 6,7 %.

Ako ďalej postupovať?

Cieľom nie je zakaždým, keď sa výraznejšie zmenia ceny PHM, prerátavať náklady na stroje a ich vplyv na cenníkové položky. Cieľom tohto príspevku je skôr uvedomiť si toto prepojenie a prípadne s ním uvažovať. Ako sme už uviedli vyššie, na prezentovanej položke tvorili stroje viac ako 60 % podiel z ceny. V databáze CENEKON sú položky prác s viac ako 50 % cenovým podielom strojov zastúpené len 2,5 % z celého počtu položiek. Ak napríklad vieme, že sa uchádzame o zákazku, kde sú práve takéto práce so značným zastúpením strojov a budeme ju v krátkej dobe aj realizovať, vytvára sa nám priestor na nižšiu ponukovú cenu oproti databáze, prípadne na vytvorenie rezervy.

Cenová úroveň 2020/II

Ceny PHM pre druhý polrok 2020 sa určujú s niekoľkotýždňovým predstihom pred vydaním verzie, ktoré je 1. 7. 2020. Použiť do databázy ceny, ktoré sú o 20 % nižšie ako na začiatku roka, by z pohľadu nasledujúceho polroka nebolo správne. Už v 21. týždni začali ceny nepatrne rásť a môžeme predpokladať, že ak nenastane žiadna nová mimoriadna situácia, ceny budú rásť aj naďalej. Či sa ceny vyšplhajú až na úroveň zo začiatku roka je otázne. V CENEKONE predpokladáme, že nie. Z toho dôvodu sme do cenovej úrovne 2020/II znížili ceny nafty a benzínu o 5 % oproti prvému polroku 2020.

Zdroje:

  1. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Priemerné ceny pohonných látok v SR (týždenné)
Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty