Menu

Kontrolný výkaz DPH (KV DPH) kompletne zapracovaný!

Vážený používateľ,

ako už iste viete, od 1.1.2014 máte povinnosť podávať nový elektronický kontrolný výkaz k DPH. V programoch KROS je kontrolný výkaz DPH zapracovaný!

Máme pre Vás jednoduché riešenie, ako zvládnuť podanie kontrolného výkazu DPH!

Najlepší spôsob, ako si splniť túto zákonnú povinnosť, je mať jeden z programov ALFA alebo ALFA plus – jednoduché účtovníctvo alebo OMEGA – podvojné účtovníctvo, kde je kontrolný výkaz DPH od 5.2.2014 zapracovaný a môžete ho bez starostí automaticky vytvoriť a elektronicky zaslať. Kontrolný výkaz je zapracovaný v rámci Balíka podpory. Za spracovanie kontrolného výkazu v našich programoch neplatíte nič navyše

Kontrolný výkaz DPH

Program OMEGA – podvojné účtovníctvo

Kontrolný výkaz DPH bol v programe OMEGA zapracovaný v 3 fázach:

 • 1. fáza – 1.1.2014 – verzia 17.00 – umožňuje zaradiť doklady do jednotlivých oddielov kontrolného výkazu. Práve toto nastavenie je najdôležitejšie pre správne vyplnenie výkazu.
 • 2. fáza – 5.2.2014 – verzia 17.10 – umožňuje kontrolný výkaz vytvoriť a podať elektronicky
 • 3. fáza – 20.3.2014 – verzia 17.30 – obsahuje vylepšenia práce s kontrolným výkazom
 • Doklady vstupujúce do kontrolného výkazu si pred jeho podaním jednoducho skontrolujete v novej zostave Kontrolný výkaz DPH – informatívny.
 • Doklady bez vyplneného oddielu KV DPH rýchlo nájdete pomocou nového filtrovania v Knihe analytickej evidencie. Potom ich hromadne doplníte v EUD – cez Hromadnú zmenu smerovania do KV DPH.
 • V programe vytvoríte aj Opravný a Dodatočný kontrolný výkaz DPH.
 • Nový kontrolný výkaz DPH je zapracovaný v rámci modulov Podvojné účtovníctvo, DPH, Fakturácia a Číselník partnerov. Nemusíte si dokupovať samostatný modul. Stačí mať platný Balík podpory aspoň do 31.3.2014 – za spracovanie kontrolného výkazu neplatíte nič navyše!

Zmeny v programe OMEGA

 • Najdôležitejší je formulár v Evidencii účtovných dokladov pre pridávanie dokladu. Pribudli nové bunky:
   • Číslo dokladu (KV DPH)
   • Oddiel KV DPH
 • Nové vzory pre automatické účtovanie Vám uľahčia prácu a automaticky sa bude vypĺňať bunka oddiel KV DPH.
 • Nové kontroly Vás upozornia na chybne zaevidované doklady, prípadne na podozrivé doklady. Keď budú doklady správne zaevidované, je už zaslanie Kontrolného výkazu DPH na daňovú správu maličkosť.

Program ALFA plus – jednoduché účtovníctvo

Kontrolný výkaz DPH bol v programe ALFA plus zapracovaný v 2 fázach:

 • 1. fáza – 1.1.2014 – verzia 5.00 – umožňuje zaradiť doklady do jednotlivých oddielov kontrolného výkazu. Práve toto nastavenie je najdôležitejšie pre správne vyplnenie výkazu.
 • 2. fáza – 5.2.2014 – verzia 5.10 – umožňuje kontrolný výkaz vytvoriť podať elektronicky

Zmeny v programe ALFA plus

 • V evidencii DPH:
  • Nová voľba „Občan (nepodnikateľ), Zjednodušená faktúra“ – voľbu je potrebné zapnúť v prípade, ak ide o dodanie tovaru/služby, pri ktorom platiteľ dane nie je povinný vyhotoviť faktúru, ale je povinný platiť daň (napríklad dodanie tovaru a služby občanovi, predaj cestovných lístkov, doklady z tankovacieho automatu, príp. predaj diaľničných známok, ak nie sú zahrnuté v oddieli D.1.
  • Nová položka „Oddiel KV“ – v stĺpci sa nachádza zaradenie dokladu do konkrétneho oddielu KV DPH.
 • Zápis dokladov do evidencie dph prebieha automaticky z týchto evidencií: pohľadávky, záväzky, peňažný denník, faktúry. Na základe typu dokladu a riadku dph, program doklady správne zaradí nielen do Daňového priznania k DPH, ale aj do Kontrolného výkazu DPH. Spracovanie dph je tak spoľahlivé a hravo ho zvládnete.

Program ALFA – jednoduché účtovníctvo

Kontrolný výkaz DPH bol v programe ALFA  zapracovaný v 2 fázach:

 • 1. fáza – 1.1.2014 – verzia 20.00 – umožňuje zaradiť doklady  do jednotlivých oddielov kontrolného výkazu. Práve toto nastavenie je  najdôležitejšie pre správne vyplnenie výkazu.
 • 2. fáza – 5.2.2014 – verzia 20.10 – umožňuje kontrolný výkaz  vytvoriť podať elektronicky

Chcete mať s kontrolným výkazom menej starostí? V programe ALFA plus jekontrolný výkaz zapracovaný oveľa komfortnejšie, preto Vám odporúčame prechod na program ALFA plus! Viac na www.kros.sk/prechod

Zmeny v programe ALFA

 • V evidencii DPH:
  • Nová voľba „Občan (nepodnikateľ), Zjednodušená faktúra“ – voľbu je potrebné zapnúť v prípade, ak ide o dodanie tovaru/služby, pri ktorom platiteľ dane nie je povinný vyhotoviť faktúru, ale je povinný platiť daň (napríklad dodanie tovaru a služby občanovi, predaj cestovných lístkov, doklady z tankovacieho automatu, príp. predaj diaľničných známok, ak nie sú zahrnuté v oddieli D.1.
  • Nový údaj „Oddiel KV“ – v stĺpci sa nachádza zaradenie dokladu do konkrétneho oddielu KV DPH.
 • O automatický zápis dokladov do evidencie dph a zaradenie dokladu do správneho oddielu DPH sa postará program. Zápis do evidencie dph je možné urobiť z týchto evidencií – pohľadávky, záväzky, peňažný denník, faktúry..

Čo je kontrolný výkaz + legislatíva

 

Čo je kontrolný výkaz

 • Nový kontrolný výkaz je dokument, ktorý obsahuje informácie  o  vymedzených dodávkach tovaru a služieb platiteľov dane na vstupe  aj  výstupe. Predstavuje zdroj informácií pre finančnú  správu.  Prostredníctvom automatizovaného systému krížovej kontroly údajov  v kontrolnom  výkaze bude finančná správa vedieť efektívne plánovať  daňové kontroly.
 • Kontrolný výkaz obsahuje tie údaje, ktoré sa neuvádzajú už v  iných  typoch výkazov (ako sú napríklad colné vyhlásenia pri  vývoze tovarov do  tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri  intrakomunitárnych dodaniach tovarov  do iných členských štátov).
 • Podrobné údaje o uskutočnených a prijatých transakciách sa budú   vykazovať na základe vyhotovených a prijatých faktúr o  dodaní  tovaru alebo služby vrátane súhrnných faktúr a dohôd o platbách  podľa § 75 ods.  2 zákona o DPH, z ktorých v tuzemsku vznikne platiteľovi  dane povinnosť platiť  daň a z ktorých vznikne platiteľovi dane právo na  odpočítanie dane.
 • Osobitne sa budú uvádzať kumulované údaje týkajúce sa všetkých   ostatných dodaní tovarov a služieb, ktoré nie je povinnosť evidovať   prostredníctvom ERP a ku ktorým nie je povinnosť vydať ani faktúru (napr. plnenia voči nezdaniteľnej osobe, diaľničné známky, parkovacie lístky  a  iné).
 • Osobitne sa v kontrolnom výkaze budú uvádzať údaje z opravných  faktúr  (tzv. dobropisov a ťarchopisov).
 • Do kontrolného výkazu sa nebudú uvádzať tie poskytnuté   plnenia, ktoré sú platitelia dane povinní uvádzať do súhrnného výkazu a údaje  o  vyvezených tovaroch do tretích štátov.
 • Rovnako ako pri daňovom priznaní sa ustanovuje aj povinnosť podať  opravný  kontrolný výkaz a dodatočný kontrolný výkaz.

Postupnosť podania kontrolného výkazu

 

Legislatívne informácie
 • Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č.  222/2004  Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších  predpisov.  Touto novelou sa do praxe zavádza podávanie Kontrolného výkazu  DPH (§78a). Jedná  sa o podrobný prehľad o každom jednom doklade,  z ktorého vyplýva  daňová povinnosť a odpočítanie dane. Prvýkrát ho podávajú do  25. februára 2014 mesační platitelia DPH.  Štvrťroční platitelia dane do musia podať do 25.4.2014. Výkaz je možné  finančnej správe predkladať len  v elektronickej podobe.

Možnosti elektronického zasielania od 01.01.2014:

 1. Staré dohody (uzavreté ešte podľa zákona č. 511/1992 Zb.  o správe  daní a poplatkov)
  • Už nie je možné využívať.
  • Je potrebné uzavrieť novú dohodu podľa zákona č. 563/2009 Z. z.   o správe daní (daňový poriadok).
  • Každý daňový subjekt, ktorý má „starú dohodu“ bude písomne informovaný o výpovedi zo strany FR SR k 31.12.2013
 2. Nové dohody (uzavreté už podľa zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe  daní) – tzv. nové dohody EZU)
  • Tieto dohody platia aj naďalej.
 3. Zaručený elektronický podpis
  • Tento spôsob platí aj naďalej.

 

Dokumenty a návody

 • Smerovanie typov súm do KV DPH
 • Typy súm a okruhy
 • Rôzne otázky na tému KV DPH
 • PHL a reprezentačné

Nastavenie oddielu KV DPH vo fakturácii

Nadobudnutie kovového odpadu alebo šrotu v tuzemsku

Videonávody finančnej správy

Odporúčané internetové stránky

Ministerstvo financií SR, Uverejnené poučenie a vzor ku KV DPH (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9240)

Ministerstvo financií SR, Uverejnený dodatok č. 1 ku KV DPH (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9241)

Ako získať programy

Nemáte ešte naše programy

Objednať

Ste už našimi používateľmi

 • S platným Balíkom podpory si stiahnete novú verziu  programu so zapracovaným Kontrolným výkazom.

Objednať

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty