Menu

Legislatívna TOUR: DPH-čka ako pripočítateľná položka?

Výnosy mínus náklady rovná sa výsledok hospodárenia. Aké jednoduché, že? Ale pozor. Výsledok hospodárenia nie je rovno základ dane. Musíme ho ešte upraviť o položky, ktoré základ dane zvýšia alebo znížia, tzv. pripočítateľné alebo odpočítateľné položky. Téma, ktorá v sezóne mnohým účtovníkom nedá dobre spávať.

DPH-čka ako pripočítateľná položka?

Áno. Aj daň z pridanej hodnoty môže upraviť výsledok hospodárenia v daňovom priznaní. Ide o DPH zaplatenú v inom členskom štáte EÚ. V OMEGE o takejto DPH môžeme účtovať viacerými spôsobmi. Napríklad na nákladový účet 548 alebo na rovnaký účet ako náklad, ktorého sa DPH týka (501 alebo 518).

Pre lepšiu evidenciu zahraničnej DPH je dobré vytvoriť si samostatnú analytiku účtu 548, a to pre každý členský štát EÚ. Na konci roka si tak v Hlavnej knihe môžete jednoducho pozrieť, akú výšku DPH ste zaplatili v ktorom členskom štáte.

Ako DPH ovplyvňuje výsledok hospodárenia?

DPH zaplatená v inom štáte EU nemusí byť hneď nenávratne stratená. Je možné žiadať si ju späť. Nárok na vrátenie dane upravuje Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v § 55f. Stanovuje presné pravidlá, kedy je možné pýtať si DPH naspäť, ako aj podmienky toho, kedy hovoríme o zaplatenej DPH v inom členskom štáte ako o pripočítateľnej položke.

Ak nemáte nárok na vrátenie dane z dôvodu, že suma DPH nedosiahla 50 eur a aj v prípade, ak máte nárok na vrátenie dane a podáte žiadosť o jej vrátenie, zaplatená DPH je považovaná za daňový výdavok.

Ak máte nárok na vrátenie dane, ale nepožiadate o jej vrátenie, je to nedaňový výdavok. V takomto prípade je potrebné zahraničnú DPH preúčtovať na účet 548, ktorý v účtovom rozvrhu nastavíte ako nedaňový a nasmerujete ho na správny riadok v DPPO. Stane sa tak pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Ako vidí nedaňové náklady daňová poradkyňa?

Na tému pripočítateľné a odpočítateľné položky si už 3. februára posvieti aj naša daňová poradkyňa. Nenechajte si to ujsť. Na obľúbenom školení k daňovému priznaniu k dani z príjmov PO sa dozviete aj to, kde a ako budete za zdaňovacie obdobie 2020 v odpočítateľných položkách uvádzať príspevky Prvej pomoci poskytované v súvislosti s obdobím pandémie.

Dozviete sa aj:

  • Čo sa mení v daňovom priznaní PO, ako vám s ním pomôže OMEGA a ako jednoducho skontrolujete výkazy.
  • Audítorka prezradí, ktorý výsledok hospodárenia je základom pre vyplatenie podielov na zisku.
  • Pozrieme sa aj na to, čo všetko sa zmenilo v programe v súvislosti s legislatívnou zmenou v DPH a ako evidovať nové opravné doklady.

Toto všetko sme pre vás pripravili v rámci pokračovania našej Legislatívnej TOUR.

Kedy? Kde?

3. a 4. februára na online konferencii Daňové priznanie PO aj s daňovou poradkyňou. Konferenciu môžete sledovať z pohodlia domova alebo vašej kancelárie. Ak už niečo v tieto dni máte, nevadí, prihláste sa
na konferenciu a dostanete záznam, ktorý si pozriete v ľubovoľnom čase, kedy to vyhovuje vám. Spolu s ním získate aj materiál, kde si môžete robiť poznámky. Tešíme sa na vás.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty