Menu

Majte prehľad v dochádzke pracovníkov na stavbe

Aj pre vás je evidencia pracovníkov na stavbách nočnou morou? Poloprázdna šichtovnica a kopec vypisovania k mzdovým podkladom komplikuje robotu a uberá čas. Každému sa môže stať, že si zabudne zapísať, príchod alebo odchod z práce. So správnou evidenciou dochádzky to môže byť jednoduchšie. Mnohé dochádzkové systémy sú šité do kancelárií a nepočítajú s presunmi pracovníkov medzi rôznymi stavbami. Online riešenie Stavario je ideálne pre evidenciu pracovného času zamestnancov v teréne. Stačí jeden tablet na stavbe, kde sa prihlásia, odfotia a hotovo.

Jednoduchá evidencia dochádzky  

Evidovať dochádzku v aplikácii Stavario zvládne každý. Robotníci sa prihlásia do aplikácie a priamo v mobile či tablete zadajú príchod a odchod zo stavby. Vďaka tomu v reálnom čase vidíte, kto sa kde nachádza. Získate prehľad a v prípade potreby viete pracovníkov presúvať medzi stavbami omnoho jednoduchšie. Celý proces zjednodušíte aj samotným zamestnancom. Stačí, ak sa na stavbe odfotia a aplikácia zaznamená čas aj lokalitu, kde sa nachádzajú vďaka GPS súradniciam.

Šetrite svoj vzácny čas

Zabudnite na nekonečné hodiny, kedy prepisujete údaje o dochádzke z papierov do systému. Ušetrite čas a majte všetko rovno v aplikácii. Ak si totiž vaši zamestnanci evidujú príchody, odchody, lekárov i dovolenky v Stavariu, prenesú sa dáta rovno do vašej aplikácie. Máte tak automaticky podklad pre mzdy bez plytvania svojho času. Ten môžete venovať zmysluplnejším činnostiam.

Spoznajte Stavario

Vyskúšajte si na vlastnej koži, ako vám riešenie Stavario zjednoduší prácu. Okrem ľahšej evidencie dochádzky v ňom nájdete elektronický stavebný denník, evidenciu úloh a náradia. Využite 14 dní na skúšanie zadarmo.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty