Menu

Na čo sa od 1. 5. 2017 môžu tešiť mamičky poberajúce materskú dávku?

Príchod dieťatka je pre rodičov ten najkrajší moment v ich živote. Všetci sa tešia na malého človiečika, ktorý čoskoro zavíta medzi nás. Rodičia nakupujú výbavičku, plienky, všetko čo bude dieťatko v jeho začiatkoch potrebovať.

S dvoma príjmami sa to zvládnuť dá. Veď napokon aj štát v posledných rokoch podporuje rodiny a každým rokom je materská dávka čoraz vyššia. Postupne sa dostáva na výšku čistého príjmu mamičky pred jej nástupom na materskú dovolenku. No nebolo to tak vždy. Okrem nízkeho rodičovského príspevku, musela rodina počítať každé euro ešte aj v období poberania materskej dávky.

V roku 2010 bolo materské len vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu za kalendárny deň a to po obdobie 28 týždňov od narodenia dieťatka, ak sa mamičke narodilo jedno dieťatko. Ak šlo o mamičku, ktorej sa narodili súčasne 2 a viac deti, alebo šlo o osamelú mamičku, poberala dávku 37 týždňov.

Od 1. 5. 2017 sa materská dávka zvyšuje na 75 % z denného vymeriavacieho základu za kalendárny deň a vyplácaná je po dobu 34 týždňov pri narodení jedného dieťatka. Ak by sa súčasne žene narodili 2 a viac deti, materská dávka jej bude vyplácaná po dobu 43 týždňov. Ak by mamička ostala na všetko sama, materská dávka jej bude vyplácaná po obdobie 37 týždňov.

Kto má nárok na poberanie materskej dávky?

Na materské má nárok každá žena, ktorá bola za obdobie dvoch rokov nemocensky poistená aspoň  270 dní. Výška materského sa pritom odvíja od príjmov dosiahnutých v zamestnaní.

Zákonom je stanovená aj maximálna výška denného vymeriavacieho základu (DVZ), z ktorého sa materské počíta. V roku 2017 je DVZ vo výške 58,0603 € na jeden kalendárny deňDo 30. 4. 2017 je materská vyplácaná vo výške 70 % z DVZ, čo predstavuje maximálne 40,6423 € na deň.

Od 1. 5. 2017 sa suma na jeden kalendárny deň zvyšuje na 75 % z DVZ, čo predstavuje sumu 43,5453 € na jeden kalendárny deň.

Akú výšku materského môžem očakávať od 1. 5. 2017?

Som mamička v očakávaní a môj hrubý mesačný príjem je mesačne vo výške 500 €. Doteraz moja čistá mzda predstavovala 410,95 €. V roku 2016 som dosiahla vymeriavací základ na nemocenské poistenie vo výške 6 000 € (500 € x 12 mesiacov).

DVZ, z ktorého mi bude vypočítané materské bude vo výške 16,3935 € na deň  (6 000 € / 366 dní) a materskú dávku môžem očakávať vo výške 12,295125 € na deň. Za mesiac, ktorý má 31 kalendárnych dními Sociálna poisťovňa vyplatí materskú dávku vo výške 381,20 €. Ak pôjde o mesiac, ktorý bude mať 30 kalendárnych dní môžem očakávať materské vo výške 368,90 €.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty