Menu

Na elektronickú registráciu na portáli finančnej správy zostáva už len pár dní!

Len do pondelka 27. 1. 2014 majú platitelia DPH čas na elektronickú registráciu a elektronické podanie daňového priznania na DPH za 4. kvartál, resp. december minulého roka. Podľa informácii Finančnej správyich dodnes v tejto veci nekontaktovali tisíce subjektov.

Finančná správa pripravila pre občanov a podnikateľov aj krátky videonávod, v ktorom môžu vidieť postup registrácie:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody
Od 1. januára 2014 je elektronická komunikácia povinná pre:

  • všetkých, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • daňových poradcov za daňový subjekt, ktorý zastupujú pri správe daní,
  • advokátov za daňový subjekt, ktorý zastupujú pri správe daní,
  • zástupcu neuvedeného v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorý zastupuje pri správe daní.

Elektronická komunikácia je od januára povinná s každým správcom dane. Teda s daňovým aj s colným úradom.

Zjednodušte si podávanie Daňového priznania.

Formulár daňového priznania nemusíte vypĺňať ručne ak ste ho už raz vyplnili cez OmeguAlfu plus alebo Alfu. Stačí ho vyexportovať do formátu XML a následne nahrať na portáli Finančnej správy.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link