Menu

Nová jesenná verzia OLYMPU

S príchodom jesene už tradične prichádza aj nová verzia OLYMPU. Do verzie 20.70 sme si pre vás prichystali zložku mzdy týkajúcu sa 14. platu či príspevku z úradu práce. Ak importujete stravné a zložky mzdy, určite oceníte aj novú funkčnosť týkajúcu sa importu odmien a zrážok.

Import zrážok a zložiek mzdy s popisom

Ak na uľahčenie práce používate funkciu import zrážok a zložiek mzdy, od verzie 20.70 určite oceníte novo pridané možnosti pre import zrážok ako:

  • iná zrážka,
  • nevyúčtovaný preddavok cestovného,
  • záloha,
  • pôžička,
  • sporenie.

K uvedeným zrážkam a zložkám mzdy bude možné pre ešte väčší komfort od novej verzie  naimportovať aj ich popis.

14. plat

Obdobie koronakrízy naštrbilo plány mnohých zamestnávateľov. Ak však patríte k tým, ktorých toto obdobie neovplyvnilo a chystáte sa zamestnancom vyplatiť 14. plat, prinášame pre vás zložku mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat). Pri 14. plate však netreba zabudnúť na podmienky týkajúce sa jeho vyplatenia, a to:

  • vyplatenie v mesiaci december,
  • aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku,
  • pracovný pomer zamestnanca musí k 31. 10. 2020 trvať aspoň 48 mesiacov,
  • v roku 2020 bol zamestnancovi vyplatený aj odvodovo zvýhodnený 13. plat.

Po splnení daných podmienok bude 14. plat oslobodený do výšky 500 € od dane, zdravotných a sociálnych odvodov. OLYMP sleduje dodržanie všetkých podmienok za vás. V prípade, ak by čo i len 1 podmienka nebola splnená, upozorní vás na to hláškou

Príspevok z ÚPSVaR

Do verzie bude pridaná aj nová zložka mzdy 990 –  príspevok z ÚPSVaR, ktorú je možné použiť v prípade, že zamestnávateľ vypláca zamestnancovi príspevok poskytnutý z ÚPSVaR podľa zákona o službách zamestnanosti. Suma príspevku je oslobodená od dane a odvodov.

Nové kódy odborov vzdelania pre rok 2020

Ak ste odosielateľom štatistiky pre Treximu, vo verzii nájdete aj aktualizované kódy odborov vzdelania na rok 2020.

Vždy aktuálnu verziu programu  OLYMP máte k dispozícii s platným Balíkom podpory.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty