Menu

Nová verzia ALFA 20.20 a ALFA plus 5.20 s daňovým priznaním za rok 2013!

Vážení používatelia,

dovoľte nám, aby sme vás informovali o nových verziách programov ALFA 20.20 a ALFA plus 5.20.

ALFA verzia 20.20 obsahuje:

  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2013. Daňové priznanie máte možnosť exportovať a podať elektronicky.
  • Možnosť exportovať výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch do XML súboru, aby ste ho rýchlo a jednoducho mohli podať elektronicky.

AKTUALIZOVAŤ

Ako získate novú verziu?

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu 20.20 si nainštalujete priamo cez program ALFA, v menu Alfa – Over/Stiahni verziu z internetu, alebo si ju môžete stiahnuť z internetu.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, obnovte si ho objednaním cez formulár alebo najrýchlejšie cez Zónu pre klienta.

ALFA plus verzia 5.20 obsahuje:

  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za rok 2013.
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2013. Daňové priznanie máte možnosť exportovať a podať elektronicky.
  • Možnosť vyexportovať výkaz príjmov a výdavkov do XML súboru, aby ste ho rýchlo a jednoducho mohli podať elektronicky.
  • V súvislosti so zavedením SEPA platieb sme aktualizovali tlačivo príkazu na úhradu pre VÚB banku.

AKTUALIZOVAŤ

Ako získate novú verziu?

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu 5.20 si nainštalujete priamo cez program ALFA plus, v menu Alfa plus/Over/Stiahni verziu z internetu, alebo si ju môžete stiahnuť z internetu.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, obnovte si ho objednaním cez formulár alebo najrýchlejšie cez Zónu pre klienta.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty