Menu

Nová verzia OLYMPU so zaujímavou legislatívnou novinkou pre zamestnancov

Od apríla prinesie novela zákona o sociálnom poistení zásadnú zmenu v podobe predĺženia lehoty pri ošetrovaní člena rodiny. Pomocná ruka od Sociálnej poisťovne pre zamestnancov a ich rodiny padne vhod najmä v tejto náročnej dobe. Túto novinku a mnoho ďalšieho vám prinesie verzia OLYMPU 21.30., ktorú plánujeme vydať už 1. 4. 2021.

Dlhodobá a krátkodobá OČR

Novela zákona o sociálnom poistení prináša dobré správy najmä pre zamestnancov. Po novom sa bude rozlišovať,  či ide o krátkodobú alebo dlhodobú OČR.

Od 1. 4. 2021 sa zároveň predlžuje obdobie vyplácania ošetrovného pri tzv. krátkodobej OČR, a to  z 10 kalendárnych dní na 14. Program po zadaní krátkodobej OČR v Personalistike zamestnanca na záložke Evidencia neprítomnosti automaticky pridá na prvých 14 dní zložku mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 %.  Na 15. deň sa do Sociálnej poisťovne posiela prerušenie a program dá do výplaty zložku mzdy N22 – ošetrovanie člena rodiny neplatené.

Novinkou je aj zavedenie nového typu ošetrovného – tzv. dlhodobá OČR. Ide o dlhodobú osobnú starostlivosť o člena rodiny v prirodzenom prostredí pacienta. Prvých 90 dní tejto OČR sa eviduje zložkou N04. Od 91. dňa zložkou N22. Za prvých 90 kalendárnych dní program na základe evidencie potiahne do výplaty zložku mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 %.

Zlúčenie AXA a UNIQA

V súvislosti so zlúčením spoločností AXA a UNIQA v programe upravíme názvy DDS a DSS z AXA na UNIQA.

Tlač pečiatky na zostavách

Do novej verzie pre vás prinášame možnosť tlače pečiatky na ďalších zostavách. Ide o zostavy súvisiace so vznikom, zánikom alebo zmenou dohody, a to:

  • Dohoda o pracovnej činnosti
  • Dohoda o vykonaní práce
  • Dohoda o brigádnickej práci študenta
  • Zmeny a dodatky k dohode
  • Ukončenie dohody

Prvá pomoc ++

Vzhľadom nato, že na stránke www.pomahameludom.sk zverejnili Výkazy pre priznanie finančných príspevkov č. 1, 3A a 3B za mesiace 02/2021, do novej verzie 21.30 zapracujeme aj tieto zmeny.

Ako získate novú verziu?

Novú verziu získate jednoducho už 1. 4. 2021, s platným Balíkom podpory. Ak vám vypršala platnosť Balíka podpory, obnovíte si ho  už teraz, jednoducho cez svoj KROS účet.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty