Menu

Nová verzia programu OMEGA 15.72

Vážený používateľ programu OMEGA,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali o vydaní novej verzie 15.72. Vo verzii nájdete zapracované tieto zmeny:

Čo je nové vo verzii 15.72

  • Vo formulári pridávania položiek do dokladov EUD bola pre polia Automatické účtovanie a Predkontácia dopracovaná možnosť vybrať aj prázdnu hodnotu. Ak nevyberiete automatické účtovanie, formulár sa “nezašedí” a vy tak budete môcť zadávať údaje ručne. To isté platí aj pre pole Predkontácia.
  • V programe boli vymenené komunikačné knižnice pre ECR preto, aby program komunikoval aj s pokladnicami, v ktorých je nainštalovaný firmware podporujúci sedem daňových hladín. Zmena sa týka len pokladníc ECR od firmy ELCOM. Neplatí pre pokladnicu typu EFox a FM4000.
  • Ak v odoslanej faktúre bola pridaná položka z dodacieho listu ako zoznam dokladov, program namiesto dokladov pridal položky z dodacieho listu. Ďalej bol upravený algoritmus na prepočet celkových súm tak, aby nevznikali rozdiely medzi vygenerovanou odoslanou faktúrou a dodacími listami v prípade použitia druhého spôsobu výpočtu DPH v záložke Nastavenie.
  • Bolo upravené porovnávanie čísla účtu z číselníka programu Omega s číslom na bankovom výpise. Úpravu sme urobili preto, aby program Omega naimportoval výpis aj v prípade, ak nie je zhoda v použití/nepoužití pomlčky medzi predčíslim a číslom účtu. Ďalej bol import upravený tak, aby program akceptoval rôzne tvary krátkeho dátumu v národnom prostredí Windows (rr/mm/dd, dd.mm.rr…).

Pred inštaláciou novej verzie Vám odporúčame urobiť si archív.

Kompletný zoznam zmien sa nachádza na našej internetovej stránke.

stiahnuť

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty