Menu

Nová verzia znaleckého softvéru HYPO 13.50

Pripravili sme pre vás novú verziu HYPO 13.50, v ktorej sú zapracované rôzne zmeny a vylepšenia. Vybrali sme pre vás najzaujímavejšie novinky, kvôli ktorým sa oplatí program aktualizovať.

Čo je nové vo verzii HYPO 13.50?

Poškodené byty a nebytové priestory

V novej verzii už budete môcť okrem poškodenej stavby hodnotiť aj poškodený byt a nebytový priestor.
Ďalšie novinky

  • V nájme pozemkov výpočtom nájdete novú funkciu Aplikuj a ukáž.
  • Pridali sme informatívny údaj KS vo formulári RU stavieb.
  • Nové info údaje vo výpočte podlahovej plochy bytu a nebytu: podlahová a úžitková plocha bytu.
  • Nové usporiadanie vyhlášok a usmernení.

Novinky v module HYPOCAD

Otáčanie obdĺžnika

V kresliacom module HYPOCAD bude možné otáčanie obdĺžnika.

Kreslenie mnohouholníka a kružnice

Polygón sa bude dať posúvať aj s výplňou a budete môcť meniť jeho tvar. Doplnili sme aj výplň kružnice.
Vzorové pôdorysy bytov
V novej verzii nájdete štyri nové pôdorysy panelových domov: P1.14-6.5RP(BA) radový, T06B-NA bodový, T06B-BB bodový a B-70 bodový.

Ako získate novú verziu?

  • Ak máte platný Balík podpory, automatická aktualizácia vám ponúkne nainštalovanie novej verzie pri spúšťaní programu HYPO.
  • Ak máte platný Balík podpory, môžete si novú verziu bezplatne stiahnuť z našej internetovej stránky.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, verziu 13.50 môžete získať po uhradení preddavkovej faktúry.
  • Verziu si môžete objednať aj telefonicky na 041/707 10 12 alebo e-mailom na hypo@kros.sk

Stiahnuť

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty