Menu

Nová, vylepšená verzia CENKROS 4 už je na ceste k vám

Vážení používatelia CENKROS 4,

v novej verzii 2016/II sme pre vás pripravili množstvo noviniek, ktoré vám výrazne uľahčia prácu.

Podpora zobrazenia na viacerých monitoroch

Jednoduchým spôsobom si môžete otvoriť viacero zákaziek alebo cenníkových databáz, a tie si umiestniť na požadovanú obrazovku. Zjednodušíte si:

 • tvorbu rozpočtov,
 • kontrolu rozpočtov,
 • kopírovanie položiek medzi zákazkami.

Prepínanie medzi viacerými zákazkami/databázami

 • Všetky zákazky a databázy sa otvárajú na samostatných záložkách, takže jedným klikom sa viete prekliknúť do ďalšej zákazky/databázy.

Ďalšie novinky

 • Podpora legislatívy platnej od 1. 1. 2016 – aktualizovali sme triednik CPA podľa platnej legislatívy a údaje o zatriedení objektov a stavieb do CPA a CPV sme doplnili priamo do tlačových zostáv Krycieho listu rozpočtu a čerpania.

 • Menej práce a dodatky – pre evidovanie prác, ktoré boli zrealizované v menšom rozsahu ako bolo dohodnuté s investorom, sme do Čerpania a Výrobnej faktúry umožnili vyčísliť tzv. menej práce. Nová tlačová zostava Zmenový list zosumarizuje položky s nenulovým dodatkom a menej prácami za zvolené fakturačné obdobie.

 • Krycí list čerpania – umožní v hromadnej tlači zvoliť si obdobie, za ktoré sa Krycí list vytlačí.

 • Funkcia Aktualizácia po položkách bola doplnená o možnosti aktualizovať aj Hmotnosť, Hmotnosť sute, Plný popis a Nh.

 • DEK stavebniny – doplnené do Materiálov online.

 • A mnoho iného.

Novinky v cenníkovej databáze 2016/II

 • 2 nové cenníky: 760 – Výplne otvorov a 920 – Energetik,
 • doplnených 1 300 nových a 5 000 prepracovaných položiek prác:
  • tepelná ochrana budov – doplnenie hrúbok izolantov fasádnych systémov,
  • spevňovanie svahov metódou sietí a klincov (spolupráca s firmou MACCAFERRI),
  • aktualizované všetky betóny podľa STN EN 206-1,
  • recyklácia, rekonštrukcia a následná úprava podkladových vrstiev alebo krytu vozoviek,
  • vyspravenie výtlkov na cestách infraohrevom alebo za studena,
  • doplnené všetky druhy HT, PPR, PE-X/AL/PE potrubí a prislúchajúcich tvaroviek,
  • výmena svetelných zdrovov klasických, lineárnych a halogénových za LED svetelné zdroje,
  • výmena verejného osvetlenia, tzn. svetelných zdrojov a stožiarov za LED.
 • 2 500 nových materiálov a 7 500 nových online materiálov od firiem: ECLISSE, TESLA, KEMA atď.
 • a mnoho ďalších noviniek.

Ako získate novú verziu:

 • Ak máte platný Balík podpory minimálne do 31. 12. 2016, novú verziu si stiahnete z našich webových stránok.

Stiahnuť zadarmo

 • Ak nemáte platný Balík podpory, 8. júna 2016  sme vám poslali predfaktúru na jeho predĺženie (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Úhradu preddavkovej faktúry vám odporúčame realizovať cez KROS účet.

KROS účet

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty