Menu

Nová, vylepšená verzia OLYMP 16.20

Čo je nové vo verzii?

Ročné zúčtovanie dane za rok 2015:

 • aktualizovaný výpočet a tlačivá RZD v zmysle platnej legislatívy,
 • doplnené tlačidlá – šípky na predchádzajúci a nasledujúci záznam vo formulári ročného zúčtovania dane, ktoré slúžia na rýchlejší presun medzi RZD zamestnancov.

Pozor! Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti zo zaplatených príspevkov na DDS v RZD je potrebné mať v Personalistike v zrážke Doplnkové dôchodkové sporenie označené políčko Uplatniť ako NČZD.

 • Uplatniť nezdaniteľnú časť zo zaplatených príspevkov na DDS si môže len zamestnanec, ktorý  podpísal novú zmluvu na DDS po 31. 12. 2013, alebo podpísal dodatok k zmluve uzatvorenej pred 31. 12. 2013 a zároveň nemá inú zmluvu, ktorá nespĺňa uvedené podmienky.
Hlásenie o vyúčtovaní dane:
 • tlačivo aj export – upravené pre zdaňovacie obdobie roku 2015.

Aktalizované štatististické tlačivá a podklady:

 • Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2015,
  • Termín odovzdania: 31. 3. 2016,
 • Ročný výkaz o úplných nákl. práce (1-01) za rok 2015,
  • Termín odovzdania: 30. 4. 2016,
 • Štvrťročný výkaz o práci (2-04) za rok 2016,
  • Termín odovzdania: 20. 4. 2016,
 • Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve MŠVVŠ SR (1-04) za rok 2016,
  • Termín odovzdania: 15. 4. 2016.

Zoznam všetkých noviniek a úprav nájdete na internetovej stránke v časti Ostatné novinky verzie.

Ako získate novú verziu OLYMP 16.50?

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete priamo z programu Olymp cez menu Olymp – Over/Stiahni verziu z  internetu alebo z našej internetovej stránky.

Stiahnuť

Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu pre klienta.

KROS účet

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty